Một ngày sống trong Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội

14/01/2020

 

VIDEO - CHỦNG SINH

Một ngày sống trong Đại chủng viện thánh Giuse Hà NộiNguồn: Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

LỊCH PHỤNG VỤ