Tiếp kiến chung 19-08-2020: Chọn lựa ưu tiên vì người nghèo là câu trả lời của Tin Mừng

19/08/2020
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo trong Phúc âm và yêu cầu rằng những người cần nhất cũng được xem xét trong ...

Tiếp kiến chung 12-08-2020: Phẩm giá con người là bất khả xâm phạm

13/08/2020
Trận đại dịch lần này đã cho thấy tất cả chúng ta dễ bị tổn thương và có liên đới với nhau như thế nào. Nếu chúng ta không chăm ...

Tiếp kiến chung 05-08-2020: Trong khủng hoảng cần kiên vững trong đức tin

06/08/2020
Dịch bệnh đang tiếp tục gây ra những tổn thương ghê gớm, làm bộc lộ sự mong manh của con người. Đã có nhiều người chết, rất nhiều người nhiễm ...

Tiếp kiến chung 24-06-2020: Mẫu gương cầu nguyện của vua Đa-vít

24/06/2020
Sáng thứ Tư 24/06, trong buổi tiếp kiến chung được truyền chiếu trực tiếp từ Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục loạt bài giáo lý ...

Tiếp kiến chung 17-06-2020: Mẫu gương cầu nguyện của Mô-sê

17/06/2020
Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào sáng thứ Tư 17/06, Đức Thánh Cha suy tư về cách cầu nguyện của ông Mô-sê. Đức Thánh ...

Tiếp Kiến Chung 10-06-2020: Cách cầu nguyện của tổ phụ Gia-cóp

10/06/2020
Đức Thánh Cha đã giải thích về cách cầu nguyện của tổ phụ Gia-cóp khi ông “vật lộn” với Thiên Chúa cả đêm và sau đó đã thay đổi: từ ...

Tiếp Kiến Chung 03-06-2020: Tổ phụ Áp-ra-ham dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa như con nói với cha

03/06/2020
Sáng thứ Tư 03/06, trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục đề tài giáo lý về cầu nguyện và ngài giải thích về cách ...

ĐTC Phanxicô: Lời cầu nguyện của những người công chính

27/05/2020
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng bất chấp tội lỗi lan tràn, có những người "có khả năng cầu nguyện với Thiên Chúa một cách chân thành, có khả năng ...

ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện giúp chúng ta hy vọng

20/05/2020
Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 20/05/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng mầu nhiệm Sáng tạo gợi lên trong chúng ta ước muốn cầu nguyện, ...

ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện - Thiên Chúa là bạn của chúng ta

13/05/2020
Trong bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào sáng thứ Tư 13/05/2020, Đức Thánh Cha giải thích về các đặc điểm thiết yếu của việc cầu ...
LỊCH PHỤNG VỤ