Thông điệp Phục sinh trong thời kỳ âu lo Của Đức Hồng Y chủ tịch FABC

Niềm hy vọng của toàn thể nhân loại bị bóp nghẹt bởi bóng đêm tuyệt vọng mang tên COVID, giống với "Đêm Tối của Linh Hồn" mà các thánh như ...
LỊCH PHỤNG VỤ