Đại hội FABC 50: Toàn văn Sứ điệp gửi các dân tộc Á châu

Chúng tôi, những Mục tử của Giáo hội Công giáo Á châu, chia sẻ Sứ điệp của niềm vui, hy vọng và liên đới với anh chị em, các dân ...
LỊCH PHỤNG VỤ