Gia đình và Cộng đoàn Kitô Nhỏ

Bài viết này sẽ xem xét tầm quan trọng của các gia đình trong cuộc sống của các Cộng đoàn Kitô Nhỏ (CĐKN) và các CĐKN củng cố gia đình ...

Đạo Đức “Nghề Nghiệp” trong Mục vụ Tông Đồ: Tương Quan và Trách Nhiệm của Người Thi Hành Sứ Vụ Tông Đồ

06/09/2021
Đức tin và nguồn nhân bản là hai chiều kích thiết yếu cấu thành nền đạo đức. Cộng đoàn có quyền trông đợi những người làm sứ vụ tôn giáo ...

Giáo hội như là Gia đình Thiên Chúa và Giáo hội tại gia

05/09/2021
Giáo hội là Gia đình của các gia đình, thường xuyên được làm phong phú bởi đời sống của tất cả các Giáo hội tại gia. Amoris Laetitia số 87

Đồng hành với người trẻ: Phân định để khám phá hạnh phúc

28/08/2021
Làm người, mà thiếu đi sự phân định khôn ngoan thì trở nên con mồi cho những trào lưu của thế giới tục hóa - nhất là của nền văn ...

Linh đạo cho giáo dân

27/08/2021
Người giáo dân sống trong thế giới và những thực tại trần thế, nên ơn gọi của họ là thánh hóa những gì là trần tục. Chính ơn gọi này ...

Giới thiệu các Hội Giáo hoàng Truyền giáo

25/08/2021
Đức Tổng Giám mục Giampietro Dal Toso đã trình bày lịch sử, nguyên lý thần học, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, ...

Cái nghèo theo tâm thức của Đức Thánh Cha Phanxicô

22/08/2021
Bài viết trình bày quan niệm của ĐTC về cái nghèo với ba nội dung chính: (1) Tương quan giữa ĐTC với người nghèo; (2) Nền tảng suy tư của ...

Gia đình – Cái nôi giáo dục Lòng Chúa Thương Xót

21/08/2021
Gia đình là nơi cha mẹ trao ban sự sống cho con cái. “Gia đình là trường học đầu tiên”, và cha mẹ là người thầy đầu tiên giáo dục ...

Sensus fidelium - Cảm thức đức tin: Một trình bày của một tín hữu từ Giáo hội tại Việt Nam

17/08/2021
Tài liệu cho thấy ý nghĩa đích thực của cái gọi là "ý kiến của đa số" theo não trạng chính trị về dân chủ. Chìm ngập trong bầu ...

Tính bất khả phân ly của hôn nhân tự nhiên

13/08/2021
Chúa Giêsu chủ trương mọi hôn nhân của con cháu tổ phụ Ađam đều bất khả phân ly; hơn nữa lúc Người tuyên bố giáo huấn này, chưa có linh ...

Hôn nhân gia đình – Một cấu trúc in đậm dấu vết thần linh

12/08/2021
Hơn bao giờ hết, cấu trúc gia đình đang đứng trước thách đố lớn lao trong một thời đại mà chủ nghĩa tục hóa như đang chi phối mọi lãnh ...
LỊCH PHỤNG VỤ