Các biểu tượng và việc huấn giáo

04/07/2020
Trong đời sống con người, các dấu chỉ và các biểu tượng chiếm một vị trí quan trọng. Con người, một hữu thể vừa thể xác vừa tinh thần, diễn ...

Bạn trẻ Công giáo nói không với thủ dâm, tại sao?

02/07/2020
Trong thái độ liên quan đến hiện tượng thủ dâm, có nguy hiểm rơi vào hai thái cực. Một mặt, có những người tiếp tục bị ám ảnh bởi vấn ...

Nhận xét về tầm quan trọng của chữ Nôm Công giáo

30/06/2020
Để tưởng niệm các giáo sĩ ngoại quốc đã chịu khó dùng chữ Nôm trong ba trăm năm để đem Tin Mừng sang Việt-Nam. Nói đến tầm quan trọng của ...

Bộ Giáo lý đức tin: Một vài suy xét liên hệ đến những người đồng tính

30/06/2020
Những quan sát sau đây sẽ cố gắng xác định một vài nguyên tắc và sự phân biệt có tính chất tổng quát mà các nhà lập pháp thiện chí, ...

Thánh Phêrô: Chuyên cần và liên kết với mọi người trong cầu nguyện

28/06/2020
Thánh Phêrô “đã ngủ” giữa lúc các tín hữu liên lỉ cầu nguyện cho ngài” (Cv 12, 6). Trong tình thế hiểm nghèo đến mức nghiêm trọng như vậy, hành ...

Xây dựng chương trình giáo lý hôn nhân theo tinh thần của Tông huấn Amoris Laetitia

27/06/2020
Tông huấn Niềm vui của Tình yêu của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô có nhiều chỉ dẫn để canh tân việc dạy giáo lý hôn nhân cho phù hợp với nhu ...

Giáo hội và sứ vụ giáo dục

26/06/2020
Giáo Hội nghĩ gì về giáo dục và cung cấp những hướng đi nào trong giáo dục? Theo đó, bài viết sẽ trình bày 3 điểm chính: (1) Những tài ...

Bản chất và ý nghĩa của trưởng thành nhân bản toàn diện

25/06/2020
“Tất cả những gì là chân thật, là cao thượng, là công minh, là trong trắng, là dễ mến, là đáng kính phục, tất cả những gì được coi là ...

Paul Tillich, như một “Shaman” trong sự đối thoại với thế giới đương đại

25/06/2020
“Về Tillich, ít nhất người ta có thể giữ lại điều sau đây, là: nếu như mạc khải của Thiên Chúa đã chấm dứt, thì tiến trình mạc khải vẫn ...

Tính dục mầu nhiệm

24/06/2020
Con người được tạo dựng có nam có nữ. Hai người khác giới nhưng cùng một bản tính người, gọi là nhân tính. Còn giới tính nam và nữ khác ...
LỊCH PHỤNG VỤ