Ba điều cần quan tâm hàng đầu để thi hành Sứ vụ loan báo Tin mừng

16/09/2020
Nhiều người vẫn đặt vấn đề rằng: chúng ta cần quan tâm điều gì nhất trong khi thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng? Bài viết này giúp tìm ...

Thánh kinh và Tính dục dị biệt

11/09/2020
Cái nhìn nhân học của Kitô giáo về tính dục dị biệt đặt nền tảng trên mạc khải Thánh Kinh và suy tư thần học về thân xác của Thánh ...

Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn và các cộng đoàn giáo hội cơ bản

08/09/2020
Trong thực tế các gia đình trong những lúc khó khăn, khốn khổ, chênh vênh không cảm thấy được Hội thánh quan tâm, giúp đỡ, họ cảm thấy cô đơn, ...

Giáo dục tính tự chủ - tự lập cho con cái

06/09/2020
Tính tự chủ tự lập bao gồm các khả năng tự điều khiển, biết mình và tự khẳng định, khả năng làm việc độc lập, khả năng tự tổ chức, ...

Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

04/09/2020
Theo Carl Rogers và các nhà tâm lý học khác, có ít nhất hai điều kiện thiết yếu để giúp người đang gặp hoàn cảnh khó khăn thực hiện được ...

Người trẻ dấn thân trong Thế giới kỹ thuật số: Những thách đố và cơ hội

03/09/2020
Không thể dừng lại việc sở hữu và sử dụng các phương tiện giao tiếp hiện đại. Vấn đề nan giải là làm thế nào để kiểm soát việc sử ...

Giám mục Bá Đa Lộc: Một con người không di chuyển và một guồng máy đang chuyển động

01/09/2020
Đức cha Bá Đa Lộc là một gương mặt nổi bật của Giáo hội tại Việt Nam thế kỷ 18. Ngài là vị Đại diện Tông tòa thứ bảy của ...

Tông thư - Tự sắc “Vos Estis Lux Mundi” “Các Con Là Ánh Sáng Thế Gian”

31/08/2020
“Các con là ánh sáng thế gian. Một thành xây dựng trên núi không thể che giấu được” (Mt 5,14). Chúa Giêsu Kitô của chúng ta kêu gọi mỗi tín ...

Sứ mạng loan báo Tin mừng: Chìa khóa để hiểu đời sống Linh mục và Tu sĩ thánh hiến

29/08/2020
Tiêu đề bài viết cho thấy sứ mạng loan báo Tin Mừng gắn liền một cách thiết thân với các linh mục và tu sĩ, là những người sống đời ...

Hướng tới một cách tiếp cận văn hóa mang tính mục vụ

28/08/2020
Những bối cảnh văn hóa mới, những lĩnh vực mới của công cuộc loan báo Tin Mừng I. Đức tin và văn hóa: Một vài chỉ dẫn – Những Tin ...
LỊCH PHỤNG VỤ