Lời Chủ Chăn GP Xuân Lộc tháng 08 - 2022: "Hãy ngước mắt lên mà nhìn" (Ga 4:35)

03/08/2022
Chúa Giêsu gọi: ‘Hãy ngước mắt lên mà nhìn’. Chúa gọi ai? Gọi ‘những kẻ Người muốn’. Họ đến, ở với Người. Đó còn là nhóm 72. Thánh Luca, đệ ...

Tổng Giáo phận Hà Nội: Tâm tình mục tử tháng 08 - 2022

03/08/2022
Tâm tình mục tử tháng 08-2022 của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên gửi cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội

Thư Mục vụ Giáo phận Long Xuyên tháng 08.2022: Hiệp hành với các Dòng Tu

01/08/2022
Để kỷ niệm 400 năm Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin được thành lập, vào cuối tháng 9 tới đây, Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng (UBLBTM) trực thuộc Hội ...

Lời Chủ chăn GP Xuân Lộc - Tháng 7/2022: ‘Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng’ (Mt 11: 28)

03/07/2022
Bất công chồng chất những chấn thương, đã biết bao lần trong lịch sử nhân loại, người ta vẽ lại ‘bằng máu’ đường biên các đất nước, dân tộc.

Thư mục vụ giáo phận Long Xuyên tháng 7/2022: Noi gương thánh tử đạo hướng tới một giáo phận hiệp hành

02/07/2022
Giáo phận Long Xuyên đã được hình thành nhờ hiệp hành của các vị tiền bối từ năm 1735. Các ngài là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân. ...

Lời chủ chăn giáo phận Xuân Lộc tháng 6 – năm 2022: ‘Này Ta làm mới mọi sự’ (Kh 21: 5)

14/06/2022
Là người đã lãnh nhận Thánh ân Linh mục, đã tuyên khấn hiến dâng cuộc đời cho Chúa và cho tha nhân, chúng ta được Mục tử nhân lành ủy ...

TGP Hà Nội: Tâm tình mục tử tháng 6/2022 - tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

01/06/2022
TGP Hà Nội: Tâm tình mục tử - Tháng 06/2022, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thư mục vụ GP Vĩnh Long tháng 5/2022: Vai trò của các Mục tử đối với người trẻ

16/05/2022
Trong các Giáo Hội địa phương của chúng ta, thường có cảm giác rằng các nhà lãnh đạo, những vị Mục tử không biết phải làm gì với những người ...

Thư Đức Giám mục Qui Nhơn nhân Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ 2022

07/05/2022
Chúa nhật IV Phục sinh được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành và là ngày toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho ơn thiên triệu, tức là ơn gọi ...

Lời Chủ chăn GP Xuân Lộc – Tháng 5/2022: Cuộc Xuất Hành Mới kỳ diệu

04/05/2022
Lịch sử nhân loại thành lịch sử cứu độ. Giữa những hoang tàn vật chất, tinh thần…dân Chúa, như nơi cụ Tổ Abraham, vẫn một niềm hy vọng bất chấp ...
LỊCH PHỤNG VỤ