Covid: Tiếng gọi trong đêm

Tôi đến cầm bàn tay bệnh nhân. Cho dù đã mang mấy lớp găng tay, vậy mà cái lạnh của bệnh nhân vẫn xuyên qua để tôi cảm nhận…

Thất đạo hiệp hành

Đây là một số đề nghị như những “con đường hiệp hành”, những giải pháp mục vụ mang chiều kích “hiệp hành” để áp dụng cụ thể vào nhịp sống ...

Giáo phận Hà Tĩnh: Chương trình cử hành Tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI

Tại Giáo phận Hà Tĩnh, tôi thân ái mời gọi hết mọi thành phần Dân Chúa sốt sắng cầu nguyện và tích cực tham gia Thượng hội đồng theo sứ ...

Đương đầu với chủ nghĩa thế tục trong Mùa Vọng và Giáng sinh

Lễ Giáng sinh mừng ngày ra đời của Đức Giêsu, Đấng Cứu thế từ Thiên Chúa và là một con người khiêm hạ xuất thân từ Nadarét. Ngài đã dạy ...

Ưu tư và thao thức mục vụ cho các gia đình trẻ di dân

Bên cạnh khía cạnh tích cực mà các anh chị em di dân đã sống, hòa nhập và dấn thân cho giá trị của Tin Mừng, chúng ta cũng thấy họ phải đối diện với biết bao những thách thức, khó khăn trong đời sống Kitô hữu như: sự hòa nhập với môi trường sống mới, vấn đề văn hóa, phong tục, luân lý, các thực hành đức tin,...

Đức Giê-su Ki-tô – Đường nhập thể

Nội dung đức tin Ki-tô Giáo đặt trên nền tảng Biến Cố Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Trong tiếng La-tinh, danh từ nhập thể là ‘incarnatio’; động từ ...

Đức Giê-su Ki-tô – Đường nhập thể

Nội dung đức tin Ki-tô Giáo đặt trên nền tảng Biến Cố Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Trong tiếng La-tinh, danh từ nhập thể là ‘incarnatio’; động từ ...

Như thế nào gọi là đời sống thánh hiến?

Nội hàm của đời sống thánh hiến không chỉ là việc người tu sĩ dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, nhưng còn là sứ mạng họ nhận được từ ...

Như thế nào gọi là đời sống thánh hiến?

Nội hàm của đời sống thánh hiến không chỉ là việc người tu sĩ dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, nhưng còn là sứ mạng họ nhận được từ ...

Bảo vệ ngôi nhà chung: Từ Công đồng Vatican II đến Laudato Si’

Từ công đồng Vatican II, ngang qua lời kêu gọi của Đức Phaolô VI đối với hội nghị Stockholm vào năm 1972, cho đến khi công bố thông điệp Laudato ...

Chủng Viện Giáo Tỉnh Hà Nội

Chủng Viện Giáo Tỉnh Huế

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT