Nói được rõ ràng (10.02.2023 – Thứ Sáu Tuần 5 TN)

Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả cho mọi người được hạnh phúc yên vui ; còn phần con xin gởi hết nơi Ngài là Thiên Chúa, Tình Yêu và Lẽ ...

Lễ Giáng Sinh trong Phụng vụ

“Sau việc cử hành hàng năm mầu nhiệm Phục sinh, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ ...

Sức thông truyền của âm nhạc

Âm nhạc mà anh chị em thực hiện không phải là một thứ phụ kiện hay chỉ là thứ tô điểm bên ngoài của phụng vụ, nhưng nó chính là ...

Sứ điệp cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108

Chúng ta không thể để lại cho các thế hệ tương lai trách nhiệm về những quyết định cần phải thực hiện ngay bây giờ, để kế hoạch của Chúa dành cho thế giới có thể được

Chủng Viện Giáo Tỉnh Hà Nội

Chủng Viện Giáo Tỉnh Huế

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT