Thánh Inhã trước khi hoán cải

So sánh hai giai đoạn trước và sau khi hoán cải, chúng ta sẽ thấy những điều thú vị. Cụ thể, Inhã không chỉ để Chúa biến đổi chính tâm ...

Tân Ước như là Sáng Thế Ký được kể lại

Tân Ước có thể được đọc như một cuốn Sáng Thế Ký mới. Đây là trình thuật tạo dựng mới, với Ađam và Evà của riêng mình, vườn địa đàng ...

Thần học mục vụ cho di dân: Thách đố và cơ hội

Bài viết này tập trung suy tư thần học về thân phận của những người di cư tự nguyện vì lý do kinh tế (economic migrants). Khi nói đến di dân kinh tế, thường phân biệt giữa người tạm cư và người định cư vĩnh viễn. Hai nhóm người này có những nhu cầu xã hội và tâm linh khác nhau...

Tại sao nên khuyến khích trẻ em trở thành lễ sinh?

Nhiệm vụ của lễ sinh là đào tạo các em nhỏ có tính ngăn nắp và cẩn thận. Chúng sẽ học được cách phục vụ bằng cách đặt tình yêu và tìm kiếm vẻ đẹp trong từng chi tiết. Nhiệm vụ của lễ sinh sẽ dạy các em nhỏ trở nên người có trách nhiệm và đúng giờ, giúp chúng có được ý thức chung và dấn thân hơn đối với Thánh lễ ngay từ khi còn nhỏ.

Sống xanh - Con đường nên thánh cùng với người trẻ

Khởi đi từ bối cảnh khủng hoảng sinh thái hiện nay, bài viết cho thấy trách nhiệm và mệnh lệnh phải Sống Xanh như một giải pháp bền vững cho ...

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT