Bài giảng Đức Thánh Cha - Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh

31/03/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...

Bài giảng Đức Thánh Cha: Lễ Vọng Phục Sinh năm B

29/03/2024
Các bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Vọng Phục Sinh năm B

Các bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh của vị giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng

28/03/2024
Đây là những bài giảng của vị giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng vào Thứ Sáu Tuần Thánh với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma.

Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh

26/03/2024
Các bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh:

Bài giảng Đức Thánh Cha - Lễ Dầu

26/03/2024
Đây là những bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 14.04.2022 - Ba không gian của việc tôn thờ ngẫu tượng 01.04.2021 - Giờ của việc ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật Lễ Lá năm B

23/03/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 5 Mùa Chay năm B

15/03/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 4 Mùa Chay năm B

08/03/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B

01/03/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 2 Mùa Chay năm B

23/02/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...
LỊCH PHỤNG VỤ