Chủng sinh với mạng xã hội & những thách đố

08/07/2022
Sống giữa thời đại hôm nay, chủng sinh cũng được đòi hỏi quan tâm đến sự vận hành và phát triển của mạng xã hội, và thực tế hầu hết ...

Hội nghị thường niên các Đại Chủng Viện năm 2022: Đúc kết thuyết trình và thảo luận ngày thứ III

07/07/2022
Bài viết và văn kiện Monita kêu gọi các vị thừa sai tại Á châu dám nói KHÔNG: - Nói KHÔNG với tiền bạc, ham mê của cải. Nó ‘đặt vị ...

Hội nghị thường niên các Đại Chủng Viện năm 2022: Đúc kết thuyết trình và thảo luận ngày thứ II

06/07/2022
Các tham dự viên được lắng nghe 2 đề tài xoay quanh cuộc đời Đức cha Pierre Lambert De La Motte như một mẫu gương sống động của việc đào ...

Tân Phúc Âm hóa trong việc đào tạo các linh mục

14/11/2021
Công cuộc Tân Phúc Âm hóa là sứ vụ mục tử của Giáo Hội, mà thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã kêu ...

Bài huấn đức chủng sinh của Cha JB. Etcharren

22/09/2021
Chiều thứ Ba, 15/12/2020, Cố linh mục JB. Etcharren, Nguyên Bề Trên Tổng Quyền Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, đã đến Đại chủng viện Huế, chia sẻ cho quý ...

Chủng Viện Giáo Phận Huế

18/07/2021
Công cuộc đào tạo Linh mục luôn là một bận tâm lớn của các vị hữu trách trong Giáo hội và đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển ...

Chủng sinh và chiếc áo chùng thâm

21/06/2021
Mỗi Thánh lễ trao tu phục tại Đại Chủng viện luôn để lại nhiều ấn tượng đậm sâu trong tôi. Thật xúc động khi nhìn những đôi mắt đỏ hoe ...

Đào tạo các linh mục: Một sự kết hợp giữa sức mạnh và lòng thương xót

19/05/2021
Chủng viện là một “nơi rèn luyện” không chỉ đào tạo về trí thức, mà đặc biệt về con tim của những người được mời gọi trở nên mục tử ...

Việc đào tạo linh mục tại Việt Nam và những thách đố

01/04/2021
Số chủng sinh tại Việt Nam năm 2013 là 4746, được đào tạo tại 10 đại chủng viện và một số tập viện các dòng nam. Bình quân mỗi cơ ...

Nét mới mẻ trong việc đào tạo linh mục hôm nay

29/03/2021
Những nét mới mẻ quan trọng trong việc đào tạo linh mục hôm nay trong bản Ratio 2016: (1) về tổ chức đào tạo với tính bó buộc, liên tục, ...
LỊCH PHỤNG VỤ