Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam

16/12/2022
Sáng ngày 26. 11. 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp khoảng 150 tham dự viên Đại hội lần thứ 98 của Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng ...

Một tiến trình đào tạo đối với những thách đố hiện tại

08/12/2022
Thực trạng lạm dụng tình dục do các linh mục và các tu sĩ nam nữ gây ra, đã đặt câu hỏi cho chúng ta và đòi hỏi chúng ta ...

Những di ngôn trân quý của Đức cha Lambert

03/12/2022
Tài liệu này góp nhặt các câu tâm đắc, rút ra từ giáo huấn, tâm tình, trải nghiệm, thao thức, ước mơ kể cả sự phân định và lựa chọn ...

Nhìn lại tương quan giữa Phẩm trật và Đặc sủng để hiệp hành

26/11/2022
Chúng ta cùng nhìn lại tương quan giữa phẩm trật và đặc sủng trong đời sống và sứ mệnh của Giáo hội. Trước khi đi vào vấn đề chính, chúng ...

Đối thoại như là sự chuẩn nhận ơn gọi hiến dâng

21/11/2022
Chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu hỏi rất thường gặp: “Làm sao để biết mình có ơn gọi hiến dâng?” Trong câu hỏi này, chúng ta muốn biết ...

Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2022-2025

19/11/2022
Sau một năm bì trì hoãn vì đại dịch Covid-19, Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức ...

Tính hiệp hành trong đời sống thánh hiến - Hiệp hành và đào tạo

09/11/2022
Đời sống thánh hiến luôn gắn liền với đời sống Giáo hội. Có thể nói các tu hội luôn nỗ lực đi tiên phong trong những chiều hướng của Giáo ...

Góc nhìn về "Đại bàng thần bí" - Đức Cha Lambert De la Motte

08/11/2022
Nếu nhắc tới vị thừa sai hải ngoại tại vùng Á Châu có ơn thần bí sâu sắc nhất, có lẽ phải kể đến Đức cha Pierre Lambert de La ...

Những bước chân trung tín của đời tu

11/10/2022
Ở đây, chỉ xin dừng lại nơi một chiều kích thuộc lãnh vực tinh thần: Lòng trung tín; hay thâm thúy văn chương hơn một chút: Những bước chân trung ...

Niềm vui và thách đố - Bức tranh sáng tối của đời sống cộng đoàn

08/10/2022
Đời sống cộng đoàn của những người độc thân thánh hiến là mảnh đất tràn chảy niềm vui Tin Mừng nhưng cũng là nơi xuất hiện những chướng ngại vật ...
LỊCH PHỤNG VỤ