350 năm Dòng Mến Thánh Giá: Sứ mạng Dòng Mến Thánh Giá

16/06/2020
Ơn gọi căn bản Dòng Mến Thánh Giá là sống mầu nhiệm tình yêu, hàm chứa sứ mạng tông đồ, vì Chúa Kitô mà người nữ tu Mến Thánh Giá ...

50 năm Dòng Đức Mẹ Người Nghèo hiện diện tại Việt Nam

07/06/2020
Đặc sủng của Dòng Đức Mẹ Người Nghèo là sống triệt để mối Phúc Nghèo theo Tin Mừng, sống tinh thần chiêm niệm giữa đời. Linh đạo của Tu sĩ ...

350 năm Dòng Mến Thánh Giá: Linh đạo của Đấng Sáng Lập

03/06/2020
Khi chọn lựa cho mình phương thế nên thánh bằng việc hướng trọn cái nhìn và con tim về Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, Đức Cha Pierre Lambert khao khát gắn chặt ...

ĐTC gửi sứ điệp cho Đoàn Trinh nữ Thánh hiến mừng 50 năm tái lập

01/06/2020
Nhân dịp Đoàn Trinh nữ Thánh hiến mừng 50 năm tái lập (1970-2020), Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các phụ nữ thánh hiến. Trong sứ điệp, Đức Thánh ...

350 năm Dòng Mến Thánh Giá: Ba mươi Hội Dòng Mến Thánh Giá

27/05/2020
Cho đến năm 2019, Dòng Mến Thánh Giá đã có 30 Hội Dòng. Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu một vài điểm chính yếu ...

Đoàn Trinh nữ Thánh hiến mừng 50 năm tái lập

27/05/2020
Các trinh nữ thánh hiến không bắt buộc phải có đời sống cộng đoàn như điều bắt buộc đối với các tu sĩ. Nhưng điểm đặc biệt của hình thức ...

350 năm Dòng Mến Thánh Giá: Công cuộc canh tân Dòng Mến Thánh Giá thế kỷ XX

21/05/2020
Từ thập niên cuối thế kỷ XIX, một sức sống mới bừng lên trong Giáo Hội Việt Nam, diện mạo Dòng Mến Thánh Giá cũng được thay đổi.

350 năm Dòng Mến Thánh Giá: Lịch sử thời kỳ tử đạo (thế kỷ XVIII - XIX)

17/05/2020
Trải qua thế kỷ XVIII đầy khó khăn, Dòng Mến Thánh Giá đã gánh chịu nhiều nỗi gian truân, có lúc tưởng như không còn đất sống. Hầu như cộng ...

350 năm Dòng Mến Thánh Giá: Lịch sử Dòng Mến Thánh Giá thời kỳ đầu (1670 – 1700)

14/05/2020
Việc các phụ nữ sống chung thành cộng đoàn đã có từ thời các thừa sai Dòng Tên, nhưng việc hình thành một Dòng Tu đúng nghĩa còn phải chờ ...

350 Năm Dòng Mến Thánh Giá: Cuộc đời Đức cha Pierre Lambert De La Motte

09/05/2020
Dòng Mến Thánh Giá là Dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, do Đức Cha Pierre Lambert de la Motte thành lập tại Đàng Ngoài năm 1670, tại ...
LỊCH PHỤNG VỤ