Hội Thảo Văn Hóa: Nhà Biên Soạn Thực Sự Của Cuốn Manuductio Ad Linguam Tukinensem (Văn Phạm Việt Ngữ Thế Kỷ 17-18)

26/10/2019
Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly - Tiến sĩ ngành Khoa học Ngôn ngữ tại Đại học Sorbonne Nouvelle, thuyết trình đề tài: NHÀ BIÊN SOẠN THỰC SỰ CỦA MANUDUCTIO ...

Hội Thảo Văn Hóa: Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ từ 1615 – 1919

25/10/2019
Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly - Tiến sĩ ngành Khoa học Ngôn ngữ tại Đại học Sorbonne Nouvelle, thuyết trình đề tài: NHÀ BIÊN SOẠN THỰC SỰ CỦA MANUDUCTIO ...

Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn về sứ vụ mới

24/10/2019
Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn về sứ vụ mới

Câu chuyện truyền giáo của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long

24/10/2019
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long kể về một câu chuyện trên hành trình truyền giáo của ngài. Người ta sợ "phong long tử", còn Đức cha là "An phong ...

Bài giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Đức cha Giuse Nguyễn Năng

08/10/2019
Bài giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Đức cha Giuse Nguyễn Năng

HĐGMVN: Video trình bày Thư Chung gửi Cộng đồng Dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ (2019)

06/10/2019
Video trình bày Thư Chung gửi Cộng đồng Dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ (2019)

Biên bản Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam

05/10/2019
Video trình bày biên bản Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam

HĐGMVN: Nhân sự Ban Thường vụ và các Ủy ban nhiệm kỳ 2019 - 2022

04/10/2019
Nhân sự Ban Thường vụ và các Ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2022 có một số thay đổi

Bản tin HĐGMVN: Đón tiếp và ngày khai mạc Đại hội XIV tại TTMV Gp Hải Phòng

02/10/2019
Bản tin HĐGMVN: Đón tiếp và ngày khai mạc Đại hội XIV tại TTMV Gp Hải Phòng

Video - Đôi nét về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng

01/10/2019
Xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện biết bao điều vĩ đại. Công trình Trung tâm mục vụ giáo phận Hải Phòng là một trong ...
LỊCH PHỤNG VỤ