VIDEO MỤC VỤ: SỨ ĐIỆP MÙA CHAY TRONG PHIM “TẤM VẢI”


WHĐ (01-03-2024) -- Sứ điệp Mùa Chay năm nay của Đức Giáo hoàng Phanxicô được lấy cảm hứng từ đoạn sách Xuất Hành: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ” (Xh 20, 1-17).

Cuộc xuất hành 40 năm khi xưa - vượt qua sa mạc Sinai - đã đưa Dân Chúa về tới Đất Hứa. Trong hành trình này, họ đã ký kết một giao ước ân tình với Chúa tại núi Horeb.

Mùa Chay năm nay cũng là cuộc xuất hành, giúp chúng ta giải phóng mình khỏi những nô lệ, khi được đưa vào sống trong ân tình sâu xa với Chúa, dứt bỏ khỏi những ràng buộc khiến ta mất tự do, không đến được với Chúa và tha nhân. Đây là hành trình hoán cải và yêu thương, đưa bản thân ta đến tình trạng tốt đẹp tuyệt vời mà Chúa muốn ban cho ta.

Sự hoán cải trong phim “Tấm Vải” được diễn tả bằng biểu tượng tấm vải bị xé ra, giống như tấm vải ngăn che nơi cực thánh của đền thờ Giêrusalem được xé ra khi Chúa chịu chết, giúp con người dễ dàng đến được với Chúa và tha nhân.

Câu hỏi cần được đặt ra là: Tôi cần phải “xé những gì” trong Mùa Chay này? Lời của bài hát ‘Xin Lỗi Chúa’ có thể góp phần soi sáng cho thấy một số những điều cần xé ra mà đạt được tự do trong tình yêu đối với Chúa và tha nhân: 

Con thường nói yêu thương trên trót lưỡi đầu môi. Con từng sống phục vụ mà tính toán so đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhất, dạ muốn sống khiêm nhu nhưng môi vẫn gieo rắc kể công.

Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi; khi vừa ý đạt lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh, khi được đề cao trọng vọng, con mới xả thân vì Ngài.

Chúa ơi! Sao con còn trần gian thế? Sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời? Chúa ơi! Nay con thật lòng xin lỗi, xin lỗi Chúa, và xin lỗi anh em…

Lời xin lỗi luôn là cần thiết, ví dụ lời xin lỗi cần được gửi đến những người âm thầm đóng góp cho phim “Tấm Vải” mà không được nhắc tên trong phần credit. Những người đó không cần kể công, chỉ cần cảm thấy là mình đã thể hiện được tình yêu đối với Chúa. Chúa biết, thể là đủ: Xin cho con biết xé bỏ “cái tôi phù phiếm” của mình. Amen.

Kênh Phim truyện Mục vụ
của Ủy ban Truyền thông / HĐGMVN