Từ Radio Vatican đến Vatican News

13/12/2020
Sau 85 năm hiện diện và hoạt động như một cơ quan truyền thông độc lập của Tòa Thánh, từ giữa tháng 6/2015, Đài Phát Thanh Vatican đã được gộp ...

Làm phim Công giáo, truyền cảm hứng và truyền giáo

12/12/2020
Ông Eric Groth là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của ODB Films (Outside Da Box Films) - công ty đã sản xuất 200 phim ngắn cũng như phim ...

Giáo hội và diễn đàn Internet

22/10/2020
Giáo Hội đã có một văn kiện mang tên “Đạo đức trên Internet”. Nhưng Giáo Hội không chỉ thấy trên Internet có những chuyện đúng và những điều sai, mà ...

Lời bình luận trực tuyến có thể phản chiếu trạng thái tâm hồn bạn

30/09/2020
Theo Thánh Phanxicô đệ Salê, những ngôn từ mà bạn sử dụng trong lúc trò chuyện có thể là bài kiểm tra sơ khởi về sức khỏe tâm hồn của ...

Truyền thông Công Giáo với Facebook

29/08/2020
Truyền thông về đạo ở Việt Nam cơ bản vẫn là những Website chính thống của Giáo hội Công Giáo, nhưng sức mạnh lan truyền rộng rãi của nó lại ...

Tin giả và Kinh Thánh: lời nào đáng tin?

04/08/2020
Hiệu quả của tin giả phụ thuộc trước hết là vào khả năng bắt chước các tin tức thực sự, đến mức xem ra có vẻ hợp lý. Thứ nữa, ...

Mục vụ Không gian Mạng thời Covid 19

26/07/2020
Giáo hội phải suy tư rất nhiều về sinh hoạt mục vụ trong ‘không gian mạng của thời Covid 19’, một không gian có cả tốt lẫn xấu, có những ...

Để trở nên thánh thiện hơn khi sử dụng phương tiện truyền thông

23/07/2020
Làm cách nào để mình nên thánh hơn khi sử dụng phương tiện truyền thông theo gương Chúa Giêsu và các Thánh, đặc biệt là Đấng Đáng Kính trẻ tuổi ...

Truyền Giáo trong Truyền Thông Xã Hội – những thách đố cho Giáo Hội tại Á Châu

12/07/2020
Bài viết này bắt đầu với vấn đề sử dụng các phương tiện truyền thông trong truyền giáo và những phát triển, sau đó, đến những thay đổi diễn ra ...

Chatbot truyền giáo

10/07/2020
Cả một kho tư liệu phong phú về chabot trên internet khiến nảy sinh một câu hỏi đối với các tín hữu: Công giáo đã quan tâm sử dụng chatbot ...
LỊCH PHỤNG VỤ