Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Người khuyết tật 2022

05/12/2022
Từ năm 1992, với sự thúc đẩy của Liên Hiệp Quốc, ngày Quốc tế Người khuyết tật được thực hiện với các mức độ khác nhau trên khắp hành tinh. ...

Hội nghị ký kết và triển khai Chương trình các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

25/11/2022
Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2022, Hội nghị ký kết và triển khai Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi ...

Ngày Thế giới Phòng ngừa và chữa lành trẻ bị khai thác, lạm dụng và bạo lực tình dục

24/11/2022
Ngày 07/11/2022, với sự thúc đẩy của hai quốc gia Sierra Leone và Nigeria, và sự tài trợ của 120 quốc gia khác, Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị ...

Tình trạng nô lệ và hệ quả của nó

22/11/2022
Các tín hữu Do Thái giáo, Kitô Giáo và Hồi Giáo đang đối diện với nạn phân biệt chủng tộc và bất công xã hội.

Caritas Việt Nam - Phóng sự “Nỗi lòng người có H”

25/10/2022
Ngày nay, việc hiểu đúng về sự lây lan của căn bệnh HIV vẫn còn hạn chế. Vì thế, người ta dễ có những thái độ và thành kiến không ...

Hiệp ước "Nền kinh tế Phanxicô": Xây dựng nền kinh tế theo Phúc Âm

24/09/2022
Các nhà kinh tế trẻ và Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký một Hiệp ước cải thiện hệ thống kinh tế toàn cầu nhằm cải thiện cuộc sống của tất ...

Tính bổ trợ, tình liên đới và lòng bác ái trổ sinh hoa trái giữa mùa dịch Covid

11/07/2022
Bác ái đóng vai trò quan trọng trong Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Mỗi trách nhiệm và cam kết được giải thích trong giáo huấn xã hội, đều ...

Đức tin Kitô và sự phát triển con người toàn diện

04/06/2022
Bài thuyết trình này xin trình bày vai trò then chốt của đức tin Kitô với sự phát triển con người toàn diện. Bài này gồm 4 phần chính: 1. ...

Tại sao nói rằng người nghèo phúc âm hóa chúng ta?

04/06/2022
Trong nhiều tổ chức từ thiện, chúng ta nghe nói rằng « người nghèo phúc âm hóa chúng ta ». Thế nhưng, nhiều Kitô hữu nghĩ rằng chính họ mới ...

Làm chứng cho Chúa trong bối cảnh khủng hoảng môi sinh thời đại dịch Covid-19

02/06/2022
Khởi đi từ những gợi ý trong Thông điệp Laudato Si', Đức giáo hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta hãy lắng nghe tiếng than khóc của trái đất và tiếng ...
LỊCH PHỤNG VỤ