UBMV Giới trẻ và Thiếu nhi: Bản tin Online Tháng 02 - Người trẻ và ước mơ

09/02/2019

UBMV Giới trẻ và Thiếu nhi: Bản tin Online Tháng 02 - Người trẻ và ước mơ

Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi trân trọng giới thiệi Bản tin Online Tháng 02 với chủ đề: Người trẻ và ước mơ. 

Tài liệu đính kèm

LỊCH PHỤNG VỤ