Thư gửi bạn trẻ Công giáo: làm sao để tìm thấy niềm vui

Một trong những điều đầy tràn niềm vui nhất mà tôi từng đọc là một bức thư bắt đầu với hàng chữ: "Tôi bị u não." Tác giả là một ...

Sống chiều sâu

06/06/2022
Sinh viên chúng con muốn đi sâu, tìm hiểu sâu hơn về đời sống thiêng liêng, cũng như đi sâu vào đời sống xã hội một cách đúng đắn nhất. ...

Đức Giê-su Ki-tô – Đường trung tín

01/06/2022
Theo mặc khải Ki-tô Giáo, trung tín vừa là thuộc tính của Thiên Chúa vừa là thuộc tính của con người. Hơn thế nữa, trong nhãn quan Cựu Ước, trung ...

Đời sống sinh viên

09/05/2022
Sinh viên Công giáo, bạn là ai? Có thể có nhiều cách trả lời, nhưng trong cuộc hội thảo tiền công nghị để canh tân đời sống Đức Tin. Chúng ...

Bài tham luận: Người sinh viên Công giáo sống đức tin trong thời đại mới

02/05/2022
Ở góc nhìn khác, Giáo Hội đóng vai trò như người đồng hành giúp người SVCG kiên vững và an yên bước đi trên hành trình trưởng thành một cách ...

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự thật

01/05/2022
Trong lịch sử nhân loại, con người không ngừng đặt ra những câu hỏi về sự thật (hay chân lý), chẳng hạn như đâu là nền tảng của các hình ...

Khôn ngoan thì tha thứ

18/04/2022
Con thấy đạo Công Giáo luôn dạy người ta yêu thương tha thứ, kể cả với kẻ thù. Nhiều người bạn của con cho rằng ý tưởng đó là cao ...

Thủ dâm có phạm tội không?

11/04/2022
Con chào cha, xin cho con hỏi người từ 18 tuổi, thủ dâm có bị coi là phạm tội không? Nhân đây xin cha cho con vài lời khuyên để ...

Chúa dựng nên con cách lạ lùng

04/04/2022
Con yêu thai nhi, con muốn các em có được hạnh phúc mà các em đáng được nhận, nhưng nạn phá thai vẫn cứ tồn tại, con phải làm sao?

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự sống

02/04/2022
Là con người, ai cũng có kinh nghiệm về sự sống. Tuy nhiên, câu hỏi ‘sự sống là gì?’ luôn vượt quá sự hiểu biết và giải thích của con ...

Bốn nhân đức trụ thời đại theo James F. Keenan

14/03/2022
Bốn nhân đức trụ thời đại: Khôn ngoan, Công bình, Trung tín (fidelity), và Chăm lo bản thân (self-care)
LỊCH PHỤNG VỤ