Các cộng đoàn hội thánh cơ bản

02/05/2021
Các “cộng đoàn hội thánh cơ bản” hay các “cộng đoàn nhỏ” là một thực tế đã xuất hiện từ hơn ba thập niên, nhưng tại Việt Nam hiện nay, ...

Phong trào “Lòng Chúa Thương Xót” và lòng đạo đức bình dân

06/04/2021
Việc tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót được khởi đầu bằng những hành vi đạo đức mang đặc tính cá nhân, sau đó được nhiều kitô hữu đón nhận và ...

FABC: Diện mạo lòng thương xót trong một Giáo hội đối thoại để cảm thông và yêu thương

11/03/2021
Bài viết được triển khai trước tiên bằng cách đặt rõ sứ điệp trong bối cảnh khát mong lòng thương xót đích thật tại Á châu. Sau đó, tôi nêu ...

Chia sẻ Lời Chúa trong các Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ

18/01/2021
Trong bài này, xin trình bày hai phần chính: (1) Nền tảng thần học và ứng dụng mục vụ của BEC/SCC tại châu Á; (2) Tầm quan trọng của việc ...

Tông đồ giáo dân: “Đến mà xem”

17/01/2021
Kể từ nay, trong Hội Thánh, không chỉ có nam giới mà cả những người nữ hội đủ các điều kiện cần thiết đều có thể lãnh nhận tác vụ ...

Các cộng đoàn Kitô nhỏ Phúc âm hóa các gia đình hướng đến sự hiệp thông

10/01/2021
Các cộng đoàn Kitô nhỏ dấn thân ưu tiên cho sự hiệp thông, đồng hành, nâng đỡ các gia đình đang phải đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn.

Người giáo dân thi hành sứ vụ tông đồ trong thế giới hôm nay theo Tông huấn Christifideles Laici

19/12/2020
Phẩm giá và sứ mạng của người tín hữu giáo dân đặt nền trên “sự mới mẻ triệt để của đời sống Kitô hữu phát sinh từ Phép Rửa” (số ...

Vài suy nghĩ về việc chăm sóc mục vụ cho người cao niên

12/11/2020
Bài này sẽ bàn qua về vài số liệu hiện nay của người cao tuổi, đồng thời đề cập đến các đặc điểm tâm sinh lý và những nhu cầu ...

Nên thánh trong xã hội

03/11/2020
Tháng 11 này, chúng ta chia sẻ thao thức chung: làm sao để nên thánh trong xã hội Việt Nam, nơi tỷ lệ người Công giáo rất thấp và Đức ...

Giáo xứ là gia đình của Chúa

19/10/2020
Bài viết Giáo xứ là gia đình của Chúa… muốn được trình bày ít nhiều về mối tương quan giữa giáo dân và giáo sĩ, với một số hướng dẫn ...
LỊCH PHỤNG VỤ