Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859

30/07/2018