Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, tử đạo ngày 16/06/1862

15/06/2022
Chứng nhân đức tin Nguyễn Đức Mạo bị xử trảm ngày 16/06/1862 tại pháp trường Bạch Cốc. Thi hài ngài được rước về an táng trong nhà thờ Phú Yên.

Hạnh Thánh Nicôla Bùi Đức Thể, tử đạo ngày 13/06/1839

12/06/2022
Nhờ bàn hỏi với cha Tuyên và cha Năng, hai người lính Bùi Đức Thể và Phan Viết Huy đã lên đường về kinh đệ đơn tái tuyên xưng đức ...

Hạnh Thánh Augustinô Phan Viết Huy, tử đạo ngày 13/06/1839

12/06/2022
Cả ba người lính nhất tâm thống hối, và cả ba (ông Huy, ông Thể và ông Đạt) cùng trở lại công đường Nam Định để xin tuyên xưng đức ...

Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, tử đạo ngày 20 tháng 11

19/11/2020
Thánh PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN CẦN, Thầy giảng (1803 - 1837), NGÀY TỬ ĐẠO: 20 THÁNG 11. "Trung thần vô tư nhị tâm, cảm ơn lòng quan lớn, xin cứ phép ...

Thánh Étienne Théodore Cuenot - Thể, tử đạo ngày 14 tháng 11

14/11/2020
Thánh ÉTIENNE THÉODORE CUENOT - THỂ, Giám mục Hội Thừa Sai Paris (1802 - 1861), NGÀY TỬ ĐẠO: 14 THÁNG 11. "Tôi có chết đi, người ta có thể tìm ...

Thánh Gioan Baotixita Trần Ngọc Cỏn, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC CỎN, Lý trưởng (1805 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11, "Quan lớn cưỡng bách mà lòng chúng tôi không thuận thì chẳng mắc ...

Thánh Martinô Trần Ngọc Thọ, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh MARTINÔ TRẦN NGỌC THỌ (QUANG hay NHO), Nông dân (1787 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11, "Sống công bằng chưa đủ, phải có bác ái nữa."

Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh MARTINÔ TẠ ĐỨC THỊNH, Linh mục (1760 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11, "Ông có phải là đạo trưởng không ? Phải, tôi đây."

Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHI, Linh mục (1793 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Bẩm ông lớn, chúng tôi xin ông lớn một lát gươm.”

Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh PHAOLÔ NGUYỄN NGÂN, Linh mục (1790 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Vua cấm đạo ngặt thế này, thì giáo hữu không đến với linh mục được, mà ...
LỊCH PHỤNG VỤ