Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, tử đạo ngày 13 tháng 01 năm 1859

12/01/2023
Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, thậm chí cả cái chết đau đớn nhất, hơn là vi phạm một lỗi dù rất nhỏ trong đạo tôi thờ.

Thánh Jean Théophane Vénard - Ven, tử đạo ngày 23 tháng 12 năm 1860

22/12/2022
Bây giờ tôi còn sống, tôi phải cố làm việc, đến khi tôi chết rồi thì tôi sẽ nghỉ ngơi trên thiên đàng.

Thánh Phêrô Trương (Phạm) Văn Thi, tử đạo ngày 21 tháng 12 năm 1839

20/12/2022
Dù thế nào mặc lòng, khi có người đau ốm nặng nguy tử, các con cũng phải đón cha đi xức dầu bệnh nhân, kẻo gây thiệt hại linh hồn ...

Thánh Anrê Trần An Dũng (Lạc), tử đạo ngày 21 tháng 12 năm 1839

20/12/2022
Tôi bị bắt lần này là lần thứ ba, thì quyết vâng ý Đức Chúa Trời định cho tôi làm vậy, đừng chuộc tôi làm gì.

Thánh Đaminh Bùi Văn Úy, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Cha tôi không trốn, xin các quan đừng đánh người. Hãy đánh tôi.

Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Anh đã dâng em và các con cho Ngài. Nhớ cầu xin Chúa cho anh được thêm sức mạnh để nhẫn nại đến cùng.

Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Tôi thà chết chứ không bao giờ chịu đạp lên Thánh Giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật.

Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Xin cha thương nhận con làm môn đệ, để con cùng được chết vì đạo như cha cho tròn đức tin.

Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Lạy Chúa con, xin cứu con; con xin phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa.

Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, tử đạo ngày 18 tháng 12 năm 1838

17/12/2022
Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. (Rm 6, 8)
LỊCH PHỤNG VỤ