SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI DI DÂN VÀ TỊ NẠN

WHĐ (23.09.2023) - Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn kể từ năm 1914. Ngày này được ấn định cử hành hằng năm vào Chúa nhật cuối tháng 9.

Các sứ điệp của Đức Thánh cha cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn: