Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ kính Chúa Ba Ngôi - năm C

16/06/2019

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ kính Chúa Ba Ngôi - năm C

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Câu hỏi:

1.  Tại sao đoạn Phúc âm này được chọn để đọc trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi ? 

2.  Khi sắp về với Chúa Cha, Đức Giêsu thấy mình đã hoàn tất phần công việc Cha giao cho mình chưa ? Đọc Ga 16,12-13; 19,30.

3.  Đọc Ga 16,13. Đâu là công việc chính của Thần Khí sự thật ? Đọc thêm Ga 14,6.

4.  "Thần Khí sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng Người sẽ nói lại những gì Người nghe" (Ga 16,13). Đó là thái độ của Chúa Thánh Thần. Hãy tìm những câu trong Phúc âm Gioan cho thấy Đức Giêsu cũng không tự mình nói, nhưng chỉ nói điều Người đã nghe từ Chúa Cha.

5.  Tìm những câu trong Phúc âm Gioan cho thấy Đức Giêsu không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều đã thấy cha làm.

6.  "Người (=Thánh Thần) sẽ tôn vinh Thầy" (Ga 16, 14). Tìm những câu trong Phúc âm Gioan cho thấy Đức Giêsu vẫn luôn tôn vinh Chúa Cha.

7.  "Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy" (Ga 16,15). Bạn nghĩ gì về thái độ của Chúa Cha qua câu này ? Chúa Cha làm gì cho Chúa Con ? Đọc thêm Ga 17,10.

8.  Khi suy niệm về tương quan giữa Ba Ngôi  với nhau, theo Phúc âm Gioan, bạn rút ra được bài học nào cho cuộc sống chung với người khác ?                             

*** Xin mời Quý vị nghe phần trả lời tại "Audio học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C (gồm 3 phần)"

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

LỊCH PHỤNG VỤ