Đức Chúa ở cùng bà (02.10.2022 – Chúa Nhật 27 TN Năm C - Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

01/10/2022
Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Trở lại và nên như trẻ thơ (01.10.2022 – Thứ Bảy Tuần 26TN - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu)

30/09/2022
Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con được thực hiện.

Khốn cho ngươi (30.9.2022 – Thứ sáu Tuần 26 TN - Thánh Giêrônimô, Linh mục)

29/09/2022
Sám hối là trả lại chỗ cho Đức Giêsu trong mỗi góc phố vắng, là giữ cho thành phố xanh-sạch-đẹp theo nghĩa thiêng liêng nhất.

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2022 – Thứ năm tuần 26 TN - Các Tổng Lãnh Thiên Thần)

28/09/2022
Các thiên thần cũng là những đấng trung gian được sai đi, nhưng họ phải qua Đấng Trung Gian duy nhất và đích thực, vì Đấng đó vừa trọn vẹn ...

Trước đã (28.9.2022 – Thứ tư Tuần 26 TN)

27/09/2022
Chúng ta cần sắp xếp lại thứ tự các ưu tiên cho đúng. Nếu Ðức Giêsu gặp tôi hôm nay và mời tôi theo Ngài, tôi có xin phép Ngài ...

Nhất quyết lên Giêrusalem (27.9.2022 – Thứ ba Tuần 26 TN - Thánh Vinh-sơn Phaolô, Linh mục)

26/09/2022
Như các môn đệ, chúng ta cũng thích thi thố quyền lực. Chúng ta cũng thích dùng lửa khi có lửa trong tay. Chúng ta không chấp nhận một Kitô ...

Người nhỏ nhất (26.9.2022 – Thứ Hai Tuần 26 TN)

25/09/2022
xin cho chúng con được triển nở không ngừng và Thánh Ý Cha được thể hiện trên mặt đất. Amen.

Dưới âm phủ (25.9.2022 – Chúa Nhật 26 TN, Năm C)

24/09/2022
Một số nhà thần học đưa ra nền thần học thịnh vượng. Theo họ, giàu có vật chất là dấu hiệu được Chúa chúc phúc. Ai có đức tin và đóng góp ...

Có một vực thẳm (25.9.2022 – Chúa Nhật 26 TN, Năm C)

24/09/2022
Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu, nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.

Không hiểu lời đó (24.9.2022 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên)

23/09/2022
Khi được nếm trước mầu nhiệm phục sinh ngay từ đời này, chúng ta thấy dễ đón nhận đau khổ hơn.
LỊCH PHỤNG VỤ