Xin cho tôi nhìn thấy (18.11.2019 – Thứ Hai Tuần 33 TN)

17/11/2019
Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu giãi vào bóng tối của con. Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa dủ lòng thương ...

Anh em làm chứng cho Thầy (17.11.2019 – Chúa Nhật 33 TN. Kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam)

16/11/2019
Ước gì máu thắm của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 33 Thường niên năm C

15/11/2019
Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất.

Không được nản chí (16.11.2019 – Thứ Bảy Tuần 32 TN)

15/11/2019
Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa.

Được đem đi, bị bỏ lại (15.11.2019 – Thứ Sáu Tuần 32 TN)

14/11/2019
Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện.

Nước Thiên Chúa (14.11.2019 – Thứ Năm Tuần 32 TN)

13/11/2019
Lạy Chúa của con, con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng

Sấp mình tạ ơn (13.11.2019 – Thứ Tư Tuần 32 TN)

12/11/2019
Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.

Đầy tớ vô dụng (12.11.2019 – Thứ Ba Tuần 32 TN)

11/11/2019
Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài

Làm cớ vấp ngã (11.11.2019 – Thứ Hai Tuần 32 TN)

10/11/2019
Lạy Chúa, việc tông đồ của con phải là việc tông đồ diễn tả lòng tốt. để khi thấy con, người ta phải nói: “vì anh này tốt quá, nên đạo của ...

Đời này, đời sau (10.11.2019 – Chúa Nhật 32 TN, năm C)

09/11/2019
Xin đừng để con mãn nguyện với những cái tầm thường. Ước gì Chúa cho con nếm chút vị ngọt của trời cao, khi con quên mình để sống cho anh em trên mặt ...
LỊCH PHỤNG VỤ