Bình an cho anh em! (11.4.2021 – Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm B)

10/04/2021
Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Vẫn không tin (10.4.2021 - Thứ Bảy trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)

09/04/2021
Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ...

Chúa đó! (09.4.2021 - Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)

08/04/2021
Người môn đệ được Ðức Giêsu thương mến nói với Phêrô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi ...

Anh em là chứng nhân (08.4.2021 - Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)

07/04/2021
“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho ...

Mời ông ở lại với chúng tôi (07.4.2021 - Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)

06/04/2021
Ðang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Ðức Giêsu tiến lại gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra ...

Tôi đã thấy Chúa (06.4.2021 - Thứ Ba trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)

05/04/2021
Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”

“Chào chị em!” (05.4.2021 - Thứ Hai trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)

04/04/2021
Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với ...

Mặt Trời đã mọc (03.4.2021 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh)

03/04/2021
Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ông đã thấy và đã tin (04.4.2021 – Chúa Nhật Phục Sinh, Năm B)

03/04/2021
Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo ...

Mặt trời hé mọc (03.4.2021 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh)

02/04/2021
Hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất ...
LỊCH PHỤNG VỤ