Thầy là cây nho (18.5.2022 – Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh)

17/05/2022
Xin ở lại với con vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa và không đòi phần thưởng nào khác ngoài việc được yêu Chúa hơn.

Bình an cho anh em (17.5.2022 – Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh)

16/05/2022
Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về với cõi riêng bên Giêsu, để một mình ở ...

Yêu mến, đến và ở lại (16.5.2022 – Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh)

15/05/2022
xin cho con biết xóa mình khi Ngài ở bên con. Khi con đã gặp Ngài, không còn con và Ngài nữa. Con chẳng là gì cả, và Ngài là tất cả.

Hãy yêu mến nhau (15.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh)

14/05/2022
Yêu mến nhau trở nên điều răn mới. Mới vì đây là điều răn tình yêu giữa các môn đệ, chứ không phải giữa những người thân cận hay kẻ thù. Mới vì ...

Học cách yêu như Chúa Giêsu (CN V PS, Năm C)

14/05/2022
Tình yêu thương là hành động trọng tâm trong toàn bộ sứ vụ của Chúa Giêsu, đây cũng là nội dung chính của bài Tin Mừng hôm nay. Giới răn ...

Điều Răn Mới (15.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh)

14/05/2022
Nhờ sống mầu nhiệm cộng tác, xin cho chúng con được triển nở không ngừng và Thánh Ý Cha được thể hiện trên mặt đất. Amen.

Không phải anh em đã chọn Thầy... (14.5.2022 - Thứ Bảy: Thánh Matthia, Tông đồ)

13/05/2022
Môn đệ Ðức Kitô phải là chứng nhân tình yêu, yêu như Chúa đã yêu, yêu bằng tình yêu lớn nhất. Chúng ta không có dịp để chết như cha Kôn-bê, nhưng mỗi ...

Phúc thay lòng dạ (13.5.2022 - Thứ Sáu: Lễ Đức Mẹ Fatima)

12/05/2022
Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Thật phúc cho anh em (12.5.2022 – Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh)

11/05/2022
Lạy Thầy Giêsu, Thầy để lại cho chúng con một di chúc bằng hành động. Thầy đã nêu gương cho chúng con noi theo, để rửa chân chẳng còn là chuyện nhục nhã, ...

Không tự mình nói (11.5.2022 – Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh)

10/05/2022
Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.
LỊCH PHỤNG VỤ