Cám dỗ cuối cùng

04/09/2020
Cám dỗ cuối cùng là cám dỗ phản bội lớn nhất: Làm điều đúng nhưng với lý do sai.

Bảy cách Chúa đánh động chúng ta

23/08/2020
Nếu bạn muốn biết Chúa đang hướng bạn theo một hướng nhất định, điều quan trọng là bạn phải chú ý đến các dấu chỉ. Để những điều nhất định ...

Đời sống thiêng liêng

07/08/2020
Được gọi để chia sẻ đời sống với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không có nghĩa là từ bỏ đời sống thế gian. Ngược lại những ai ...

Ba cách để dâng mình cho Chúa

17/07/2020
Thánh Phaolô mạnh mẽ thúc dục chúng ta: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của ...

Sống giây phút hiện tại

08/07/2020
Trải nghiệm của Hồng Y Phanxicô Xavier, dẫu quá khắc nghiệt như hoàn cảnh của nó, có thể giúp chúng ta suy nghĩ về các ưu tiên của mình trong ...

Thánh Phêrô: Chuyên cần và liên kết với mọi người trong cầu nguyện

28/06/2020
Thánh Phêrô “đã ngủ” giữa lúc các tín hữu liên lỉ cầu nguyện cho ngài” (Cv 12, 6). Trong tình thế hiểm nghèo đến mức nghiêm trọng như vậy, hành ...

Tiếp kiến chung 24-06-2020: Mẫu gương cầu nguyện của vua Đa-vít

24/06/2020
Sáng thứ Tư 24/06, trong buổi tiếp kiến chung được truyền chiếu trực tiếp từ Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục loạt bài giáo lý ...

Tiếp kiến chung 17-06-2020: Mẫu gương cầu nguyện của Mô-sê

17/06/2020
Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào sáng thứ Tư 17/06, Đức Thánh Cha suy tư về cách cầu nguyện của ông Mô-sê. Đức Thánh ...

Phép lạ Thánh Thể tại Legnica, Ba Lan

14/06/2020
Từ 4 năm nay, trong một nhà nguyện của đền thánh dâng kính thánh Giacinto Odrowaz ở Legnica, phía tây nước Ba Lan, rất đông tín hữu hành hương cầu ...

Tiếp Kiến Chung 10-06-2020: Cách cầu nguyện của tổ phụ Gia-cóp

10/06/2020
Đức Thánh Cha đã giải thích về cách cầu nguyện của tổ phụ Gia-cóp khi ông “vật lộn” với Thiên Chúa cả đêm và sau đó đã thay đổi: từ ...
LỊCH PHỤNG VỤ