Gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên với đề tài: Có nên đi Đại hội giới trẻ?

20/04/2023


NÓI VỚI NGƯỜI TRẺ - THÁNG 04/2023

GẶP GỠ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE VŨ VĂN THIÊN
VỚI ĐỀ TÀI: CÓ NÊN ĐI ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ?

Truyền thông Giới trẻ TGP Hà Nội


Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội

LỊCH PHỤNG VỤ