CÁC SỨ ĐIỆP GỬI NGƯỜI MUSLIM
NHÂN THÁNG RAMADAN VÀ ĐẠI LỄ ‘ID AL-FITR

WHĐ (11.03.2024) – Hằng năm, nhân dịp tháng Ramadan và Đại lễ ‘Id al-Fitr, Hội đồng Toà thánh về Đối thoại Liên tôn thường gửi một sứ điệp chúc mừng người Muslim trên toàn thế giới.

Các sứ điệp gửi người Muslim nhân tháng Ramadan và đại lễ ‘Id al-Fitr:

Năm 2024: Kitô hữu và người Muslim: Dập tắt ngọn lửa chiến tranh và thắp lên ngọn nến hoà bình

Năm 2022: Kitô hữu và người Muslim: Chia sẻ niềm vui nỗi buồn

Năm 2021: Kitô hữu và người Muslim: Chứng nhân của hy vọng

Năm 2020: Kitô hữu và Muslim: Cùng nhau bảo vệ nơi thờ phượng

Năm 2018: Kitô hữu và người Muslim: Từ tranh đua đến cộng tác

Năm 2017: Kitô hữu và người Muslim: Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta

Năm 2016: Kitô hữu và người Muslim: Những người đón nhận và trở nên khí cụ của Lòng Chúa Thương Xót

Năm 2015: Kitô hữu và người Muslim: Cùng nhau chống lại bạo lực nhân danh tôn giáo

Năm 2014: Hướng đến một tình huynh đệ đích thực giữa người Muslim và Kitô hữu

Năm 2013: Kitô hữu và người Muslim: Thúc đẩy lòng tôn trọng lẫn nhau qua giáo dục

Năm 2011: Kitô hữu và người Muslim: Cùng nhau hoạt động cho lĩnh vực tinh thần của con người