THƯỜNG HUẤN LINH MỤC TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN - 2023
BẢN GHI NHỚ

Tuần thường huấn linh mục của TGP Sàigòn diễn ra tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse từ 21.08.2023 đến 23.08.2023; với sự hiện diện của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Đức Cha Phụ Tá Giuse Bùi Công Trác, Đức Cha Phát Diệm Phêrô Kiều Công Tùng, cha Tổng Đại Diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân cùng 345 linh mục. Từ định hướng mục vụ “củng cố sự hiệp thông” của HĐGMVN và sự chỉ dẫn của Đức Tổng, tuần thường huấn triển khai chủ đề Canh Tân Phụng Vụ với ba khía cạnh: 1. Nền tảng của phụng vụ. 2. Cử hành Thánh lễ. 3. Tác vụ Lời Chúa. Sau khi học hỏi, trao đổi và cầu nguyện, chúng tôi nhất trí thực thi 5 điểm sau đây:

1. Phụng vụ: hiện tại hóa công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa. Linh mục được mời gọi không ngừng canh tân đức tin cá nhân, để càng ngày càng xác tín hơn về sự hiện diện của Chúa trong cử hành phụng vụ, và biểu lộ niềm xác tín nội tâm này cách cụ thể qua lời nói, giọng đọc, cử chỉ, thái độ mỗi khi cử hành.

2. Các Bí tích là của Hội Thánh. Trong Hội Thánh, chức tư tế thừa tác là để phục vụ chức tư tế phổ quát. a/ Linh mục được mời gọi chuyên cần lãnh nhận Bí tích và thực thi rõ nét hơn lời Đức Giám mục nhắn nhủ khi chịu chức: “Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện, và rập đời sống con theo khuôn mẫu Thánh giá Chúa.” b/ Trong tư cách thừa tác viên, Linh mục cần trau dồi tinh thần phục vụ vô vị lợi, sẵn lòng, khiêm tốn, bác ái đối với Dân Chúa.

3. Hiệp thông trong Bí tích Thánh Thể. a/ Linh mục cần trau dồi Ars Celebrandi [nghệ thuật cử hành] bằng cách: khơi lên vẻ đẹp thánh thiêng và tính năng động do Thần Khí, thúc đẩy sự tham dự sống động của tín hữu, cách riêng nơi thánh nhạc. b/ Linh mục cũng cần tuân giữ các quy định về: bản văn phụng vụ, nhất là Kinh Nguyện Thánh Thể, bậc lễ, nơi cử hành, y phục, nghi thức... c/ Linh mục cũng có bổn phận giúp Dân Chúa học hỏi về phụng vụ, thánh nhạc để các cuộc cử hành được thực hiện đúng quy định của Hội Thánh.

4. “Trong thừa tác vụ giảng dạy, việc giảng lễ phải chiếm phần quan trọng, vì là phần cấu tạo nên phụng vụ" (CNLM, 7f). a/ Linh mục cần để cho Lời Chúa biến đổi chính mình mỗi ngày qua việc trung thành suy gẫm, cầu nguyện và thực hành Lời Chúa dạy. b/ Linh mục cũng được mời gọi soạn thảo bài giảng một cách chu đáo trong khi lắng nghe những thao thức và nhu cầu thiêng liêng của cộng đoàn Dân Chúa.

5. Tác vụ giảng dạy không chỉ giới hạn ở homilia [giảng trong Thánh lễ], mà còn là catechesis [dạy giáo lý], và nhất là kerygma [loan báo Tin Mừng]. Do vậy, Linh mục được mời gọi luôn “đi ra” để có thể thăm viếng, tận dụng cơ hội để gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, chia sẻ với Dân Chúa và với mọi người.

Nhờ ơn Chúa giúp, chúng tôi quyết tâm thực hiện những điều tốt đẹp Người đã khởi sự hôm nay.

Đại Chủng Viện Thánh Giuse,
ngày 23.08.2023

(đã ký)

Linh mục Giuse Đỗ Xuân Vinh
Thay mặt Ban Tổ Chức

CHUẨN NHẬN

(đã ký)

+ Giuse Nguyễn Năng


Nguồn: tgpsaigon.net (24.08.2023)