ỦY BAN GIÁO DÂN
TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Văn phòng Ủy ban Giáo dân

I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH

Sự kiện trở thành cột mốc khởi đầu lịch sử hình thành của Ủy ban Giáo dân diễn ra vào năm 1980, trong bối cảnh hội họp sinh hoạt của Đại hội Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Lần I. Đại hội đã thành lập ra Ủy ban Giáo dân – cùng với hai ủy ban khác: Ủy ban Phụng tự và Ủy ban Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh – trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Từ đó, các giám mục chủ tịch của Ủy ban Giáo dân theo từng nhiệm kỳ lần lượt được ghi nhận trong lịch sử hình thành của ủy ban là:

1/ Đại hội Lần I (1980-1983): Đức Giám mục Giuse Phan Thế Hinh

2/ Đại hội Lần II (1983-1986): Đức Giám mục Phêrô Phạm Tần

3/ Đại hội Lần III (1986-1989): Đức Giám mục Phêrô Phạm Tần

4/ Đại hội Lần IV (1989-1992): Đức Giám mục Luy Phạm Văn Nẫm

5/ Đại hội Lần V (1992-1995): Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

6/ Đại hội Lần VI (1995-1998): Đức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

7/ Đại hội Lần VII (1998-2001): Đức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

8/ Đại hội Lần VIII (2001-2004): Đức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

9/ Đại hội Lần IX (2004-2007): Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

10/ Đại hội Lần X (2007-2010): Đức Giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu

11/ Đại hội Lần XI (2010-2013): Đức Giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu

12/ Đại hội Lần XII (2013-2016): Đức Giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu

13/ Đại hội Lần XIII (2016-2019): Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản

14/ Đại hội Lần XIV (2019-2022): Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản

15/ Đại hội Lần V (2022-2025): Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản

II. QUY CHẾ

Một cách tổng quát, định hướng thành lập của ủy ban được thể hiện nơi “đường hướng mục vụ” của Hội đồng Giám Mục Việt Nam trong Thư Chung đại hội ban hành (tại Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 1980). Theo đó, tất cả là để cụ thể hóa những giá trị Tin Mừng: “Một Hội Thánh vì loài người”, “Hội thánh trong lòng dân tộc”. Thật vậy, trong phần “Ngỏ lời với các thành phần Dân Chúa”, các đức giám mục đã nhắc đến ơn gọi của anh chị em giáo dân chính là “nên thánh giữa đời bằng cách sống Phúc Âm của Chúa Kitô trong các phận sự trần thế (GH 31; MV 43)”.

Căn cứ vào Quy chế của Hội đồng Giám Mục Việt Nam năm 1980 (điều 12) về các ủy ban giám mục trực thuộc, Ủy ban Giáo dân vì thế cũng có: một vị giám mục chủ tịch, một linh mục thư ký, và một số chuyên viên.

Từ năm 2016 đến nay, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban Giáo dân, đã cơ cấu tổ chức nhân sự cách thiết thực và hiệu quả, gồm: (1) Ban Điều hành và (2) Ban Nghiên huấn.

(1) Ban Điều Hành

- Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dân

- Một linh mục phó 1, đặc trách hội đồng mục vụ giáo xứ

- Một linh mục phó 2, đặc trách các đoàn hội

- Một linh mục phó 3, đặc trách Ban Nghiên huấn

- Một thư ký Ủy ban

- Mỗi giáo tỉnh có ba nhân sự (một linh mục, một giáo dân nam, và một giáo dân nữ)

(2) Ban Nghiên huấn

Với vai trò nghiên cứu và cung cấp các tài liệu huấn luyện giáo dân làm việc tông đồ, Ban Nghiên huấn bao gồm các linh mục có khả năng chuyên môn và có điều kiện thời gian. Khi được yêu cầu, Ban Nghiên huấn sẽ hỗ trợ các ban giáo dân của các giáo phận để tổ chức các khóa huấn luyện tông đồ giáo dân.

III. NHÂN SỰ

Với các nhân sự trong Ban Điều hành và Ban Nghiên huấn như phần trình bày trên, Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân còn hướng dẫn tổ chức và tiếp nhận sự cộng tác điều hành của: (1) Một linh mục đại diện do các linh mục đặc trách giáo dân trong từng giáo tỉnh bầu ra; và (2) Hai nhân sự giáo dân từ mỗi giáo tỉnh, một nam và một nữ, để cùng cộng tác với Đức cha Chủ tịch trong việc điều hành. Theo đó, các linh mục phụ trách và hai vị giáo dân trong các giáo tỉnh đã được tuyển cử:

NHÂN SỰ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

BAN ĐIỀU HÀNH:

Chủ tịch: Đức cha Giuse Trần Văn Toản

Phó Chủ tịch đặc trách HĐMVGX: Cha Giuse Lê Quốc Thăng

Phó Chủ tịch đặc trác đoàn hội tông đồ: Cha Giuse Nguyễn Ý Định

Phó Chủ tịch đặc trách nghiên huấn:

Tổng thư ký Ủy ban: Cha Antôn Hà Văn Minh

BAN ĐIỀU HÀNH MỞ RỘNG

Giáo tỉnh Sài Gòn:

Cha Phaolô Phạm Minh Tân (GP. Bà Rịa)– Trưởng Giáo tỉnh

Cha Phaolô Phạm Minh Thanh (GP. Mỹ Tho) – Phó Giáo tỉnh

Anh  Phanxicô X. Nguyễn Thái (TGP. Sài Gòn) đại diện HĐMVGX

Anh Micae Nguyễn Hữu Xuân Điềm (TGP. Sài Gòn) Đại diện đoàn hội tông đồ

Giáo tỉnh Huế:

Cha Gioan Bt. Nguyễn Minh Tâm (GP. Ban Mê Thuột) – Trưởng Giáo tỉnh

Cha Giuse Trần Ngọc Cầu (GP. Ban Mê Thuột) – Phó giáo tỉnh

Bà Maria Đoàn Thị Xuân Phương (GP. Nha Trang) – Đại diện HĐMVGX

Ông Micae A Trước (GP. Kontum) – Đại diện đoàn hội tông đồ

Giáo tỉnh Hà Nội:

Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp (Hưng hóa) – Trưởng giáo tỉnh

Cha Giuse Nguyễn Văn Liên (TGP. Hà Nội) – Phó giáo tỉnh

Ông Phanxico Xavie Lê Văn Quyền (GP. Thanh Hóa) – Đại diện HĐMVGX

Bà Anna Hoàng Thị Hương (GP. Hải Phòng) – Đại diện đoàn hội tông đồ

NHÂN SỰ NHIỆM KỲ 2016 – 2019

BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Nghiên huấn:

Cha Giuse Tạ Huy Hoàng (Phó đặc trách Ban Nghiên huấn);

Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn,

Cha Gioan Nguyễn Văn Ty, SBD

Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, SJ

Thư ký Ủy ban:

Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt (GP. Long Xuyên);

Anh GB. Nguyễn Quang Trung (thư ký 2)

BAN ĐIỀU HÀNH MỞ RỘNG

Giáo tỉnh Sài Gòn:

(1) Lm. Antôn Hà Văn Minh (GP. Phú Cường);

(2) Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái (TGP. Sài Gòn-TP. HCM);

(3) Chị Xêxilia Lê Thị Ngọc Nhi (GP. Đà Lạt)

Giáo tỉnh Huế:

(1) Linh mục phụ Phaolô Phạm Tá (TGP. Huế);

(2) Giáo phu Michel Trước (giáo phận Kon-tum);

(3) Bà Maria Đoàn Thị Xuân Phương (GP. Nha Trang)

Giáo tỉnh Hà Nội:

(1) Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp (GP. Hưng Hóa);

(2) Ông Hierônimô Trần Đức Phú (GP. Thái Bình);

(3) Bà Têrêsa Trịnh Thị Trầm (TGP. Hà Nội)

V. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Địa chỉ Email: giusetoan54@gmail.com; antonminh@hotmail.com

Số điện thoại: (+84) 0918467319 (LM Antôn Hà Văn Minh)

(Cập nhật ngày 07.4.2023)