ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM 
Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt NamI. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH
 
1. Định hướng thành lập
Theo nguyên ngữ Latinh, CARITAS có nghĩa là BÁC ÁI, là tình yêu bao la. Trong thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI xác định: “Bản chất sâu xa nhất của Hội thánh được diễn tả qua ba trách vụ: Công bố Lời Chúa, cử hành Bí tích và thi hành Bác ái.  Cả ba trách vụ này đòi phải có nhau, và không thể bị chia cắt. Đối với Hội thánh, bác ái không phải là một thứ hoạt động cứu tế xã hội có thể khoán cho người khác làm, nhưng là một phần của bản chất, một diễn tả không thể thiếu được chính yếu tính của Hội thánh” (TCLTY số 25).
 
Trong Tự sắc Bản chất Thâm sâu của Hội thánh, ĐTC Bênêdictô XVI viết: “Giám mục giáo phận khuyến khích và hỗ trợ các sáng kiến và hoạt động phục vụ anh chị em nơi Hội thánh địa phương của mình, khơi dậy nơi tín hữu tinh thần bác ái thiết thực như một biểu hiện của đời sống Kitô giáo và chia sẻ sứ mệnh của Hội thánh”. (BCTSCHT số 4, điều 4).
 
2. Những biến cố và các mốc lịch sử quan trọng
Đầu năm 1965, Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam thành lập Caritas Việt Nam và chỉ định Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi làm đặc trách. Đức cha Phêrô Maria bổ nhiệm linh mục Gioan B. Hồ Văn Vui làm Giám đốc.
 
Năm 1968, Đức cha Philiphê Nguyễn Kim Điền được đề cử đặc trách Caritas. Trong thời gian này, Tòa Giám mục Sài Gòn thay mặt Caritas Việt Nam mua 2 căn nhà ở số 1 đường Trần Hoàng Quân (nay là Nguyễn Chí Thanh) quận 5, để làm trụ sở chính thức.
 
Năm 1972, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được chỉ định đặc trách Caritas Việt Nam. Cha Trương Trãi được cử làm Giám đốc.
 
Tháng 06/1976, Caritas Việt Nam được lệnh ngưng hoạt động, bàn giao cơ sở và phương tiện cho Ủy ban Quân quản Tp. HCM.
 
3. Thời gian và sự kiện chính thức thành lập Ủy ban
Ngày 19/09/2001, Ủy ban Bác ái Xã hội (UBBAXH) được thành lập trong Đại hội VIII của HĐGMVN tại Hà Nội, do Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan làm Chủ tịch, và sau kỳ họp ngày 26/09/2002, Ủy ban này bắt đầu hoạt động với một số công việc từ thiện và cứu trợ khẩn cấp.
 
Trong Đại hội HĐGMVN lần X, tổ chức tại Hà Nội, từ 8 đến 12/10/2007, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh được bầu làm chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã Hội, nhiệm kỳ 2007 - 2010 và vị Thư ký được ngài chỉ định là linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn.
 
Ngày 002/7/2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi Công văn số 941/TGCP-CG chấp thuận cho HĐGMVN tái lập Caritas cấp Trung ương và cấp Giáo phận.
 
Ngày 31/12/2010, Đức cha Nguyễn Chu Trinh, Chủ tịch UBBAXH-Caritas Việt Nam  chỉ định linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng SDB. làm Giám đốc Caritas Việt Nam.
 
Tháng 03/2011, Caritas Việt Nam gia nhập Caritas Á Châu.
 
Tháng 05/2011, Caritas Việt Nam gia nhập Caritas Quốc tế, là thành viên thứ 164 trong tổng số 165 thành viên.
 
Tháng 10/2013, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu được HĐGMVN bầu làm chủ tịch UBBAXH - Caritas Việt Nam. Ngài tiếp tục chỉ định linh mục Vinh Sơn làm Thư ký UBBAXH và là Caritas Viêt Nam cho tới nay.
 
II. QUY CHẾ CARITAS VIỆT NAM
 
  1. Tầm nhìn: Một tổ chức, trong đó mọi người sống yêu thương nhau và tổ chức phục vụ người nghèo cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
 
  2. Sứ mạng: Là một tổ chức Công giáo, chúng tôi liên kết với mọi người thiện chí để phục vụ người nghèo, người bệnh, người đau khổ, người cần đến sự giúp đỡ, qua công tác giáo dục và chăm sóc y tế, với mẫu gương yêu thương của Đức Kitô.
 
  3. Cơ cấu tổ chức Caritas Việt Nam
     -  Hội đồng Giám mục Việt Nam
     -  Đức cha Chủ tịch Tôma Vũ Đình Hiệu  + Hội đồng Quản trị
     -  Ba Đức cha Phó Chủ tịch và 3 linh mục Đại diện 3 giáo tỉnh
     -  Lm Giám đốc Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng SDB, VP Caritas VN 
     -  26 Giám đốc Caritas Giáo phận (26 Văn phòng Caritas GP) 
     -  Caritas Giáo phận (Văn phòng Caritas GP); Caritas giáo hạt, giáo xứ; Mạng lưới Caritas Việt Nam
 
  4. Hoạt động
    -  Đào sâu linh đạo Caritas và giáo huấn xã hội của Giáo hội, đồng thời thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác xã hội 
    -  Điều hành Văn phòng CVN cách khoa học và hiệu quả 
    -  Làm việc với các Caritas giáo phận, các Caritas bạn, các ủy ban và các tổ chức khác theo nguyên tắc liên đới và bổ trợ 
    -  Hoạt động trong các lãnh vực: giáo dục, HIV, khuyết tật, bảo vệ sự sống, hỗ trợ người di dân, chống buôn người, cứu trợ thiên tai, bảo vệ môi trường.
 
III. NHÂN SỰ
 
  1. Giám mục Chủ tịch: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu 
  2. Giám đốc: Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB.
  3. Nhân viên Văn phòng: Hiện nay có 21 nhân viên, gồm: 3 linh mục, 13 nữ tu, 5 giáo dân
  4. Caritas 26 giáo phận: Hầu hết Caritas giáo phận có văn phòng và nhân viên làm việc thường xuyên.
 
IV. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 
 
    - Số 319 Quốc lộ 13 - P. Hiệp Bình Phước - Q. Thủ Đức -Tp HCM - VIỆT NAM
    - Email: caritasvietnamccsa@gmail.com
    - Điện thoại: 208 3727 1904
    - Website Caritas Việt Nam: www.caritasvietnam.org
 
Văn phòng Bác Ái Xã Hội - Caritas Việt Nam
Cập nhập ngày 28/11/2017