Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Thánh Bênêđictô Vũ Văn Duệ (ngày 01/08 - video)

01/08/2018
LỊCH PHỤNG VỤ