HỌC VỚI MẸ MARIA

BÀI HỌC CHIA SẺ HỒNG ÂN ĐỨC TIN VÀ LOAN BÁO ĐỨC KITÔ


A. TRÌNH BÀY

Ngày lễ Ngũ Tuần, trong sức mạnh tuôn tràn của Thánh Thần, Mẹ đã cùng các môn đệ mở tung cánh cửa phòng Tiệc ly để khởi đầu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Mẹ muốn Giáo Hội Việt Nam hiểu rằng Nước Trời, Vương quốc của Tình yêu, không bao giờ có biên giới, và Thánh Thần sẽ đưa Giáo Hội đến mọi dân mọi nước để qui tụ con cái Thiên Chúa từ khắp thế giới về trong gia đình của Chúa Kitô. Tấm lòng nhân hậu của Mẹ La Vang dành cho đoàn con đất Việt không phân biệt lương giáo, đang dạy cho Giáo Hội biết quảng đại chia sẻ cho mọi người dân Việt hồng ân đức tin, và nhiệt tâm loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất của loài người. Như thế, trong cuộc lữ hành tiến về quê trời, Mẹ dạy cho chúng ta cách thức đồng hành với mọi người dù xa lạ trong niềm tin nhưng lại thật gần trong đức ái.

Hơn ai hết, Mẹ Maria hiểu rõ thế nào là niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói, và thế nào là nỗi đau khi lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn. Vì thế, Mẹ muốn thông truyền cho chúng ta sự can đảm của đức tin, sự bất khuất của lòng khiêm nhường tín thác vào quyền năng Thiên Chúa. Mẹ dạy cho Giáo Hội Việt Nam luôn hát bài Ngợi Khen, bài ca mang đến sức mạnh và can đảm trên đường lữ hành.

Là Nữ Trinh hồn xác lên trời, Đức Maria đã nên bảo chứng cho niềm trông cậy vững vàng của Giáo Hội Việt Nam đang tiến bước trong nỗi khát vọng hướng về trời cao. Mẹ dạy cho các tín hữu rằng những lao nhọc và ngay cả đau khổ vì Đức Kitô sẽ mang lại cho ta vinh quang của con cái Thiên Chúa. Cuộc đời Mẹ bày tỏ Đức Cậy không bao giờ làm chúng ta phải thất vọng (Đề Cương 44).

B. HỎI-ĐÁP

1- H. Khi cùng các môn đệ mở tung cánh cửa phòng Tiệc ly để khởi đầu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng, Mẹ Maria muốn dạy chúng ta điều gì?

T. Mẹ muốn dạy chúng ta hiểu Nước Trời, Vương quốc của Tình yêu, không bao giờ có biên giới, và Thánh Thần sẽ đưa Giáo Hội đến mọi dân mọi nước để qui tụ con cái Thiên Chúa từ khắp thế giới về trong gia đình của Chúa Kitô.

2- H. Qua tấm lòng nhân hậu dành cho đoàn con đất Việt không phân biệt lương giáo, Mẹ La Vang dạy cho chúng ta điều gì?

T. Qua tấm lòng nhân hậu dành cho đoàn con đất Việt không phân biệt lương giáo, Mẹ La Vang không những dạy cho chúng ta biết quảng đại chia sẻ cho mọi người dân Việt hồng ân đức tin và nhiệt tâm loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất của loài người, mà còn dạy cho chúng ta cách thức đồng hành với mọi người, dù xa lạ trong niềm tin, nhưng lại thật gần trong đức ái.

3- H. Khi chịu khổ cực với Chúa Giêsu và dự phần vào hy lễ của Ngài, Mẹ Maria muốn thông truyền cho chúng ta điều gì?

T. Mẹ muốn thông truyền cho chúng ta sự can đảm của đức tin và sự bất khuất của lòng khiêm nhường tín thác vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói.

4- H. Để Giáo Hội Việt Nam có được sức mạnh và can đảm trên đường lữ hành, Mẹ Maria dạy chúng ta làm gì?

T. Mẹ dạy chúng ta luôn hát bài ca Ngợi Khen, bài ca mang lại cho chúng ta sức mạnh và can đảm trên đường lữ hành.

5- H. Khi được vinh hiển hồn xác trên trời, Mẹ Maria dạy chúng ta điều gì?

T. Mẹ dạy chúng ta hiểu rằng Đức Cậy không bao giờ làm chúng ta phải thất vọng, vì những lao nhọc và đau khổ vì Đức Kitô, sẽ mang lại cho ta vinh quang của người con Thiên Chúa.

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Hình ảnh Đức Maria ở giữa các tông đồ và cầu nguyện với các ngài sau khi Chúa lên trời trong Công Vụ 1,12-14 khơi lên trong bạn những suy nghĩ và tâm tình nào?

2. Được vinh hiển hồn xác trên trời, Đức Maria chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành (GH 68). Hình ảnh này khích lệ và nâng đỡ bạn trong đời sống đức tin như thế nào?

3. Qua tấm lòng nhân hậu dành cho đoàn con đất Việt không phân biệt lương giáo, Mẹ La Vang dạy cho chúng ta cách thức đồng hành với mọi người, dù xa lạ trong niềm tin, nhưng lại thật gần trong đức ái. Bạn có kinh nghiệm nào trong việc này?