Phụng vụ Tuần thánh

23/03/2018
Tuần thánh được các giáo phụ gọi là tuần trọng nhất trong Năm phụng vụ, tuần Mẹ của các tuần lễ. Trong Tuần thánh, Giáo Hội cử hành các mầu ...
LỊCH PHỤNG VỤ