Phỏng vấn Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân - Tân Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế

23/09/2023


VĂN HÓA ĐẸP NHẤT: ĐỨC TIN - TÌNH YÊU - TÌNH NGƯỜI
PHỎNG VẤN ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN - TÂN TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam


LỊCH PHỤNG VỤ