Hiệp hành người giáo dân Thiên niên kỷ mới

22/06/2022


HIỆP HÀNH NGƯỜI GIÁO DÂN THIÊN NIÊN KỶ MỚI

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
Tiến sĩ Mục vụ

1. Hiệp hành hội ý về chủ đề Con người

2. Hiệp hành hội ý về chủ đề Giáo hội


3. Hiệp hành hội ý về chủ đề Môi trường thế giới


4. Hiệp hành: Lắng nghe và phân đình5. Hiệp hành: Trở ngại và giải pháp6. Hiệp hành: Tưởng như không có hồi kết7. Hiệp Hành với các Tôn giáo bạn8. Hiệp Hành Đức Tin Thánh Thể9. Hiệp Hành - Hàng Giáo dân đích thực10. Hiệp Hành - Chầu Thánh Thể11. Hiệp hành - Maria: Nữ Thánh Thể


Nguồn: tgpsaigon.net

(Cập nhật lúc 14h20 ngày 23.8.2022)

LỊCH PHỤNG VỤ