Hành trình Emmau và tính hiệp hành

31/05/2022
Bài trình thuật cảm động và sâu sắc của Luca kể về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu Phục sinh trên đường đến Emmau là một ẩn dụ cho tính ...

Hiệp hành trong sự đa dạng: Các cộng đoàn nữ tu trong vùng sống chiều kích hiệp hành

28/05/2022
Mỗi người chúng ta khi tham gia thi hành sứ vụ của Hội dòng trong mỗi cộng đoàn và trong từng vùng, chúng ta thấy được rằng: tuy mỗi cộng ...

Tiếng nói của những người nữ thánh hiến về con đường hiệp hành

23/05/2022
Chăm sóc sự sống phải là tầm nhìn truyền cảm hứng, khuyến khích và hướng dẫn sự thánh hiến của chúng ta. Sự sống là một hồng ân, đầy những ...

Hội thánh Chúa Ki-tô phải trở nên bé nhỏ hơn

06/05/2022
Một Giáo hội sẽ nhỏ hơn, không còn những đặc quyền, sống khiêm tốn, xác thực hơn, và sẽ tìm được năng lượng cho những điều thiết yếu. Đó là ...

Tính đồng hành trong Giáo hội - khái niệm, ý nghĩa

04/05/2022
Để hiểu "Cho một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ" (Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione), chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục ...

Tham luận của Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục

28/04/2022
Lắng nghe một cách hiệp hành, Nói một cách hiệp hành, Hành động một cách hiệp hành: Ba động từ hợp lại sẽ phác họa gương mặt của vị mục ...

Hội thánh hiệp hành hướng đến: Chữa lành các vết thương, xây nhịp cầu tương quan

23/04/2022
Bài viết gồm các bước: trước hết quan sát, nhận định 1/ Ai bị thương? Các vết thương nào cần được chữa lành? 2/ Ai chữa lành vết thương? Sau ...

Bối cảnh xã hội, phương pháp và tiến trình tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục XVI

22/04/2022
Hiệp hành là cách biểu lộ và thực hành bản chất của Hội Thánh hiệu quả nhất với tư cách là dân lữ hành và truyền giáo của Thiên Chúa

Tinh thần hiệp hành nơi sứ vụ linh mục

20/04/2022
Các linh mục và phó tế có vai trò then chốt trong việc cùng nhau cất bước hành trình giữa dân Chúa, khi họ hiệp nhất với giám mục và ...

Diễn từ của ĐTC Phanxicô dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục

19/04/2022
Đang khi tham dự Đại hội Toàn thể Thường kỳ này, hết thảy chúng ta đều cảm thấy vui mừng, và cùng nhau ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa vì ...
LỊCH PHỤNG VỤ