Hiệp hành là lối sống của Hội Thánh

07/01/2022
Hai năm sắp tới là thời gian của ân sủng để Hội Thánh thực tập sống hiệp hành. Ngạn ngữ Pháp có câu: chính lúc đang thực tập rèn là ...

Hiệp hành & Phân định cá nhân

04/01/2022
Mục tiêu của phân định là dẫn đưa ta khám phá ra “những mong muốn sâu sắc nhất và con người chân thật nhất của ta”. Nhờ lắng nghe Thánh ...

Bài nói chuyện với giáo dân về Giáo hội hiệp hành

25/12/2021
Nội dung: 1. Cùng nhất trí về sử dụng hạn từ hiệp hành? 2. Hiệp hành muốn nói điều gì? 3. Hình ảnh diễn đạt Giáo hội hiệp hành? 4. Anh chị em ...

92 câu hỏi thưa về Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI 2021-2023

20/12/2021
92 câu hỏi thưa về Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI 2021-2023

Xây dựng Cộng đoàn Giáo hội tại Giáo xứ theo mô hình Giáo hội hiệp thông - tham gia - sứ vụ

15/12/2021
Kết quả của Thượng hội đồng Giám mục này phải được thấy trong việc xây dựng cộng đoàn giáo xứ mang tính hiệp hành ngay ở đây và lúc này. ...

Video Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

10/12/2021
Video Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI XVI (2021 - 2023) Hướng đến một Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ ...

Thất đạo hiệp hành

07/12/2021
Đây là một số đề nghị như những “con đường hiệp hành”, những giải pháp mục vụ mang chiều kích “hiệp hành” để áp dụng cụ thể vào nhịp sống ...

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng giải thích về tính hiệp hành

04/12/2021
Đức TGM Giuse Nguyễn Năng giải thích về "TÍNH HIỆP HÀNH" của Giáo hội nhân ngày khai mạc Thượng HĐGM cấp Giáo phận trong thánh lễ CN 1 MV năm ...

Một Thoáng Bên Thềm Thượng Hội Đồng 2023

04/12/2021
Chủ đề: Một Thoáng Bên Thềm Thượng Hội Đồng 2023 Linh mục Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh - Tiến sĩ Mục vụ

"Bài ca hiệp hành" - Hướng về Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

25/11/2021
"Bài ca hiệp hành" - Hướng về Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI
LỊCH PHỤNG VỤ