GP Xuân Lộc

31/01/2017
GIỚI THIỆU GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

1. Lịch sử Giáo Phận

TÔNG SẮC THÀNH LẬP GIÁO PHẬN
Bổ nhiệm Đức Cha Giuse LÊ VĂN ẤN
Giám Mục tiên khởi giáo phận Xuân Lộc

GIÁM MỤC PHAOLÔ
Tôi tớ các tôi tớ
Kính gửi Hiền Đệ Giuse LÊ VĂN ẤN
thuộc hàng giáo sĩ Triều, mới đắc cử Giám mục giáo phận Xuân lộc
Lời Chào và Phép lành Tòa Thánh

Chiếu theo Tông Thư về “Việc phân chia các Giáo phận” được niêm phong bằng chì – trên phần địa hạt mà hôm nay Ta thiết lập nhà thờ chính tòa, Ta thiết nghĩ phần địa hạt đó cần phải có một vị Giám mục, để không những chỉ huy và săn sóc cộng đồng giáo dân đã uỷ thác cho Người, mà rồi ra, nhờ ơn Chúa, còn đem rất nhiều người chưa được ánh sáng Phúc âm chiếu dọi về đoàn chiên Chúa Kitô. Vì thế,Thánh Bộ Truyền giáo, sau khi đã thỉnh ý Hiền đệ đáng kính Angelo Palmas, Tổng Giám Mục hiệu tòa Vibiana, Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam và Cao Miên, đã nhận thấy Hiền đệ thân mến là vị có đủ tài đức, xứng đáng lãnh nhận và có khả năng chu toàn chức vụ Giám mục trong Địa phận nói trên một cách thành công mỹ mãn, hôm nay Ta bổ nhiệm Hiền đệ làm Giám mục tiên khởi Địa phận Xuân Lộc với đầy đủ quyền hành, cũng như đầy đủ mọi trách nhiệm đi theo với chức vụ của Hiền đệ đúng như giáo luật.

Để tiện lợi cho Hiền đệ, Ta ban phép cho Hiền đệ có thể xin bất cứ vị Giám mục nào phong chức cho ngoài đô thị La mã, nhưng theo luật Phụng vụ phải có thêm hai vị phụ phong, tất cả các vị này phải ở trong tình trạng thông hảo cùng Ta. Trước khi chịu chức, và trước khi về nhận địa phận mới, Hiền đệ còn phải xin một vị Gíam mục vẫn thông hảo với Tòa Thánh để trước mặt ngài, Hiền đệ đọc lời Tuyên thệ Đức tin và hai lời tuyên thệ khác, tức là trung thành với Ta và các Đức Giáo Hoàng kế vị Ta, và tuyên thệ chống tà thuyết Duy Tân. Thế rồi trên bản Tuyên thệ, Hiền đệ và vị Giám mục đã chứng kiến lời tuyên thệ phải ký tên, đóng dấu gửi về Thánh Bộ Truyền Giáo càng sớm càng hay. Nhân dịp này Ta cũng xin Hiền Đệ đáng kính, tức Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, là Trưởng Giáo chủ của Hiền đệ, để ngài chỉ giáo và giúp đỡ Hiền đệ trong việc thực thi nhiệm vụ nặng nề Giám mục, mỗi khi Hiền đệ cần đến ngài.

Đồng thời Ta khuyên nhủ giáo sĩ và giáo dân Địa phận Xuân Lộc không những hãy niềm nở đón tiếp Hiền đệ như một người cha, một vị chủ chăn, mà còn phải biết tuân phục những luật lệ mà Hiền đệ sẽ ban bố, vì đối với họ, Hiền đệ sẽ là đại diện Chúa Kitô và rao truyền giới răn của Người.

Ta cũng muốn rằng Bức Tông Thư có niêm phong bằng chì, sau khi tiếp nhận, sẽ được công bố nơi Nhà thờ Chính tòa, trong một ngày lễ buộc. Sau hết, Hiền đệ thân mến, Ta khuyên Hiền đệ từ nay hãy lưu tâm, đến việc mở rộng nước Chúa Kitô trong những người xung quanh, và theo lời Thánh Tông đồ lương dân, hãy tự cống hiến bản thân và tài lực để chu toàn nghĩa vụ chủ chăn và hướng dẫn các tâm hồn.

Làm tại La Mã, từ điện Thánh Phêrô, ngày 14- 10-1965.
Năm thứ ba triều đại của Ta.
Ký tên: Hồng y Giacôbê A. Copello.
Chưởng Ấn Giáo Hội La Mã và văn phòng Chưởng Ấn
Giám mục: Giuse Rossi, Proton. Apost.
Gioan Calleri, Proton, Apost.
Phanxicô Tinello, Regens
________________________________________

2. Giám Mục Giáo Phận

Đức cha Giuse ĐINH ĐỨC ĐẠO
Giám Mục Giáo Phận Xuân LộcSinh ngày: 02 tháng 03 năm 1945:  tại Thức Hóa, Bùi Chu.
1957: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu.
1964: Học tại Đại chủng viện Sài Gòn.
1965: Học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma.
1971: Thụ phong linh mục tại Rôma, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1971-1976: Học tại Đại học Alfonsianum, Rôma ( Văn bằng: Tiến sĩ Thần học Luân Lý).
1976-2007: Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M).
1980-2009: Giáo sư tại phân khoa Truyền giáo- Đại học Giáo hoàng Urbano, viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo.
1981-2007: Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI.
1982-1983: Dọn Tiến sĩ Truyền giáo Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
1987-1993: Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ
1992-2001: Thành viên tổ chức" Nostra Aetate" thuộc Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên tôn
1995-2000: Thành viên Ủy ban Mục vụ Đại Năm Thánh 2000
1999-2005: Giám đốc văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại, trực thuộc bộ Truyền giáo
2001-2012: Tư vấn Hội đồng Tòa thánh về đối thoại Liên tôn
2009-2013: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc
28.02.2013: Được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
05.04.2013: Được tấn phong Giám mục tại tòa Giám mục Xuân Lộc
04.06.2015 : Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phó Xuân Lộc với quyền kế vị
07.05.2016 : Giám mục Chính Tòa Xuân Lộc
Khẩu hiệu Giám mục: Này là Mình Thầy ( Mc 14,22)
Hiện nay Đức cha giữ chức vụ Chủ tịch UB Giáo Dục Công Giáo trực thuộc HĐGM Việt Nam
Viện Trưởng Học Viện Công Giáo Việt Nam
Thành Viên Bộ Giáo Dục Công Giáo trực thuộc Tòa Thánh Vatican

Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Phụ TáSinh ngày: 06.07.1953, tại Ninh Bình
Ngày : 14.01.1992: Chịu chức Linh mục, tại Xuân Lộc
Năm 1992: Phó xứ Ninh Phát
Năm 1994: Chánh xứ Ninh Phát
Năm 2007: Giáo sư Đại Chủng Viện và Quản nhiệm Gx. Suối Tre
Năm 2006: Du học Philippines; sau đó trở về chủng viện và làm Phó Giám đốc Đại chủng Viện, đặc trách phân ban triết học Đại Chủng Viên
Năm 2016: Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc
Ngày 02.05.2017 : Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
Ngày 01.06.2017 : Được tấn phong Giám mục tại tòa Giám mục Xuân Lộc
Khẩu hiệu Giám mục : "Tựa vào lòng Chúa Giêsu"
Năm 2018 : Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc HĐGM Việt Nam

3. Vị Trí: Ðịa giới Giáo phận Xuân Lộc có hình ngũ giác không đều cạnh. Phía Ðông giáp Giáo phận Ðà Lạt và Phan Thiết. Phía Tây giáp giáo phận Sai Gòn. Phía Nam giáp Giáo phận Bà Rịa. Phía Bắc giáp Giáo phận Phú Cường (tỉnh Bình Dương). Giáo phận Xuân Lộc hiện nay gồm có: tỉnh Ðồng Nai, và một phần tỉnh Bình Dương với tổng diện tích 6,439 km2.

4. Dân Số: Theo bản thống kê tính đến ngày 30/09/2013, Giáo phận Xuân Lộc có: 921.489 giáo dân sống trong 239.861 gia đình tại 243 giáo xứ và 26 cơ sở chờ lên giáo xứ, do 02 Đức Giám mục và 527 Linh mục Triều Dòng chăm sóc mục vụ, cùng với sự phục vụ của 2.129 tu sĩ nam nữ.

5. Những Sắc Tộc: Có thể kể những sắc tộc sau: 1/ Xtiêng (hình thành 2 nhóm: Bu Lơ và Bù Chép). 2/ Dân tộc Mạ.  3/ Dân Chơ Ro. Và một số người Tày, người Cơ Ho, định cư ở các huyện Tân Phú, Ðịnh Quán…

6. Sông Núi: Vùng Ðồng Nai có nhiều núi và rừng rậm. Hầu hết là núi thấp có rừng bao phủ như núi Chứa Chan lớn nhất, cao 838m; núi Cam Tiên 441m; núi Bé Bạc 319m; dãy núi Mây Tào cao 716m nằm ở giáp ranh các tỉnh Ðồng Nai, Bình Thạnh và Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Biên Hòa chỉ có một số núi thấp như Bửu Long, Thùy Vân, Thần Mẫu… Sông Ðồng Nai chảy dọc theo hướng Tây Nam qua Nhà Bè và đổ ra cửa Soài Rạp.

7. Sinh Hoạt Tôn Giáo  
Giáo phận Xuân Lộc luôn nỗ lực sống theo đường hướng của Giáo Hội hoàn vũ và sống trong lòng dân tộc Việt Nam: “Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống, một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc; Tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng tổ quốc” (Thư chung HĐGMVN năm 1980). Cụ thể,
- Từ năm 1990, nhân dịp Ngân khánh (25 năm) thành lập Giáo phận, Đức Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã phổ biến chương trình giáo lý chung nhằm đào tạo con người toàn diện về nhân bản và đức tin.
- Sau Đại Hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 tại Tp.HCM, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã đẩy mạnh nỗ lực đào tạo người giáo dân với kế hoạch ngũ niên (2011-2015) chuẩn bị mừng Kim khánh (50 năm) thành lập Giáo phận vào năm 2015 : “Canh tân đời sống đức tin để gia đình và giáo xứ thành gia đình của Thiên Chúa”.
- Hằng năm, Giáo phận có chương trình mục vụ riêng và các thành phần Dân Chúa tích cực tham gia.

8. Tổ Chúc Nhân Sự: Ngay từ khi Giáo phận mới thành lập, vị Giám mục tiên khởi đã tổ chức Hội Đồng Linh Mục, để giúp ngài điều hành Giáo phận. Sau năm 1975, các sinh hoạt của Hội Đồng Linh Mục bị tam ngưng. Đến năm 2005, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh tái lập Hội Đồng Linh Mục với các thành viên: các Linh mục trong ban tư vấn Giáo phận, các Linh mục trưởng ban, một Linh mục đại diện dòng tu và tu hội nam, và một số đại biểu tuyển cử theo lớp tuổi. Năm 2008, Hội Đồng Linh Mục đã duyệt xét và thống nhất bản hướng dẫn đời sống và sứ vụ Linh mục, được Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh công bố và ban hành ngày 11.11.2008 nhân kỷ niệm 4 năm tấn phong Giám mục của Ngài. Hiện nay, Hội Đồng Linh Mục Giáo phận có 34 thành viên, dưới quyền điều hành của vị chủ tịch, Đức ông Tổng đại diện Vinh Sơn Đặng Văn Tú.
Hiện nay Giáo phận có 12 ban theo các ủy ban của Hội Đồng Giám Mục, mỗi ban có 1 Linh mục đặc trách: Giáo Lý Đức Tin, Đặc Trách Linh mục, Phụ Trách Chủng Sinh, Đặc Trách Tu Sĩ, Giáo Dân, Phụng tự, Loan Báo Tin Mừng, Thánh Nhạc, Bác ái xã Hội, Văn Hóa, Thông Tin, Di Dân.

9. Đại Chủng Viện Thánh Giuse – Cơ sở II: 
+ Ngày 26/8/2006: Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Đại chủng viện cùng với Tòa Giám Mục.
+ Ngày 26/9/2008: Thánh lễ CẢM TẠ HỒNG ÂN công trình xây dựng Tòa Giám Mục và Đại Chủng Viện cơ bản đã được hoàn thành và được đưa vào sử dụng.
+ Ngày 19/3/2009: Cung hiến nhà nguyện Đại Chủng viện. Công trình xây dựng hoàn tất. Với ngôi nhà mới, chủng viện có khả năng đón nhận 300 chủng sinh.
+ Đại Chủng Viện Thánh Giuse – Cơ sở II tại Xuân Lộc được hình thành sau 1 quá trình tiệm tiến lâu dài. Ngày 14.12.2005, Đại Chủng Viện được thành lập để đào tạo Linh mục cho 4 Giáo phận: Bà Rịa, Đà Lạt, Phan Thiết và Xuân Lộc. Ngày 1.10.2006, cơ sở II khai giảng khóa đầu tiên với 66 chủng sinh. Đến niên khóa 2007-2008 có 215 chủng sinh, niên khóa 2008-2009 là 255 chủng sinh và niên khóa 2011 – 2012, có 336 chủng sinh thuộc 9 Giáo phận: Xuân Lộc, Bà Rịa, Đà Lạt, Phan Thiết, Hải Phòng, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Phát Diệm và Thanh Hóa.

10. Các Dòng Tu: Nhân sự từ các dòng tu đang phục vụ cho giáo phận cũng là con số đáng kể. hiện nay, trong địa bàn Giáo phận Xuân Lộc có 176 Linh mục Dòng và gần 2.469 nam nữ tu sĩ thuộc các dòng tu và tu hội đang phục vụ Giáo phận.

II. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN 
Tổng đại diện: Giám mục Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân
Chánh án: Linh mục Gioan B. Nguyễn Đăng Tuệ 
Chưởng ấn: Linh mục Giuse Đoàn Xuân Linh
Giám đốc Chủng Viện : Linh mục Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo
Văn phòng giáo phận: Linh mục Phanxicô X Đỗ Đức Lực
Ban Quản lý Tòa Giám mục: Linh mục Đaminh Nguyễn Trí Dụng

Những số liệu thống kê theo báo cáo Giáo phận năm 2018.
Có 12 Linh mục Quản hạt cộng tác với Giám mục trong việc điều hành Giáo phận như sau:
1.    Cha Gioan Trần Xuân Hùng, Chánh xứ Tâm Hòa : Quản hạt An Bình
2.    Cha Phaolô Nguyễn Đức Thành, Chánh xứ Thái Hiệp : Quản hạt Biên Hòa
3.    Cha Phêrô Phạm Duy Liễm, Chánh xứ Ninh Phát : Quản hạt Gia Kiệm
4.    Cha Phạm Sơn Lâm, Chánh xứ Hà Nội : Quản hạt Hố Nai
5.    Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân, Chánh xứ Lộc Đức : Quản hạt Hòa Thanh
6.    Cha Gioan Bùi Sĩ Phước, Chánh xứ Thái Lạc : Quản hạt Long Thành
7.    Cha Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn, Chánh xứ Trà Cổ : Quản hạt Phú Thịnh
8.    Cha Phanxicô X. Trần Văn Phan, Chánh xứ Phú Lâm : Quản hạt Phương Lâm
9.    Cha Giuse Nguyễn Anh Hùng, Chánh xứ Bắc Thần : Quản hạt Phước Lý
10.  Cha Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường, Chánh xứ Tân Mai : Quản hạt Tân Mai
11.  Cha Phêrô Lưu Thành Tâm, Chánh xứ La Ngà: Quản hạt Túc Trưng
12.  Cha Đaminh Ngô Công Sứ, Chánh xứ Chính Tòa Xuân Lộc: Quản hạt Xuân Lộc

1. Linh mục: Số Linh mục trong Giáo phận hiện nay là 634, gồm:
+ 458 Linh mục Triều
+ 176 Linh mục Dòng
+ 397 Linh mục đang làm mục vụ
+ 61 Linh mục nghỉ hưu
2. Phó tế: 
3. Chủng sinh: 
4. Tu sĩ nam nữ:
    - Nam : 304
    - Nữ : 2165
5. Giáo dân 
    - Tổng số gia đình Công Giáo : 259.534 gia đình
    - Tổng số Giáo dân : 1.015.457 người
    - Nam : 501.798 người
    - Nữ : 513.579 người
6. Giáo lý viên: Tổng số Giáo lý viên là 10.141 người.

Thiết tưởng những con số thống kê nêu trên sẽ là chất liệu giúp chúng ta suy tư, khảo cứu về hiện trạng gia đình hiện nay, cũng như tìm kiếm những giải pháp mục vụ thích hợp để chăm lo cho các gia đình trước các thách đố của thời đại.

Giáo phận Xuân Lộc một hành trình 50 năm qua nhưng được hưởng một gia tài đức tin sâu xa, một nguồn nhân lực dồi dào và năng động, quy tụ những khối óc đầy sáng tạo và những con tim đầy nhiệt huyết từ khắp nơi chung tay xây dựng. Trước hồng ân lớn lao Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ xuống trên dân ngài, cộng đồng Giáo phận luôn cảm nghiệm được những chuỗi hồng ân trong suốt quá trình lịch sử Giáo phận. 
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1).

Ban Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc
TIN LIÊN QUAN
LỊCH PHỤNG VỤ