TGP Sài Gòn TPHCM

Tổng giáo phận Tp. Hồ Chí Minh là một trong những giáo phận thành lập lâu đời nhất và có vị trí quan trọng trong Giáo Hội Việt Nam.

GP Mỹ Tho

01/12/2017
Giáo phận Mỹ Tho được thành lập năm 1960, nhưng có quá trình hình thành và phát triển từ hơn 200 năm trước.

GP Phan Thiết

01/12/2017
Giáo phận Phan Thiết đã được cưu mang ròng rã suốt 310 năm, lần lượt từ những dạ mẹ: Giáo phận Đàng Trong (1659-1844), Giáo phận Đông Đàng Trong, nay ...

GP Phú Cường

01/12/2017
Giáo phận Phú Cường được Toà Thánh tách từ giáo phận Sài Gòn, bởi thế, có nhiều điểm chung về nguồn gốc và sự trưởng thành. Ngoài những điểm chung ...

GP Vĩnh Long

01/12/2017
Lý do Giáo phận Vĩnh Long được khai sinh là vì Giáo phận Sài Gòn quá rộng nên công việc rao giảng Tin Mừng khá phức tạp. Hơn nữa, Giáo ...

GP Xuân Lộc

31/01/2017
Giáo phận Xuân Lộc, suốt hành trình 55 năm qua, đã được hưởng biết bao ân ban do bởi lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa.
LỊCH PHỤNG VỤ