“CÁC CHA SỞ CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG”, 300 LINH MỤC TỪ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI TỤ TẬP TẠI RÔMA

Sự kiện này, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, được tổ chức bởi Ban Tổng thư ký của Thượng Hội đồng và Bộ Giáo sĩ, với sự đồng ý của các Bộ Loan báo Tin Mừng và các Giáo hội Đông phương. Mục đích của nó là lắng nghe và đánh giá cao kinh nghiệm của các linh mục của các Giáo hội địa phương và mang đến cơ hội sống tính năng động của công việc hiệp hành ở cấp độ phổ quát. Những người tham gia được lựa chọn bởi các Hội đồng Giám mục và các Giáo hội Công giáo Đông phương.

300 cha sở được các Hội đồng Giám mục và các Giáo hội Công giáo Đông phương lựa chọn sẽ tham dự vào cuộc gặp gỡ toàn cầu về lắng nghe, cầu nguyện và phân định tại Vatican. Cuộc họp quốc tế này được xúc tiến bởi Ban Tổng thư ký của Thượng Hội đồng và Bộ Giáo sĩ, với sự đồng ý của Bộ Loan báo Tin Mừng (Bộ phận cho việc loan báo Tin Mừng đầu tiên và các Giáo hội địa phương mới) và Bộ Giáo hội Đông phương.

Với tựa đề “Các cha sở cho Thượng Hội đồng. Một cuộc gặp gỡ quốc tế”, sự kiện này nhằm mục đích lắng nghe và đánh giá cao kinh nghiệm mà các linh mục sống trong các Giáo hội địa phương tương ứng của họ và mang đến cho họ cơ hội sống tính năng động của công việc hiệp hành ở cấp độ phổ quát. Nó sẽ diễn ra từ Chúa Nhật ngày 28 tháng 4 đến Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024 tại Fraterna Domus de Sacrofano, gần Rôma. Vào Thứ Năm, ngày 2 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến ​​những người tham dự.

Câu trả lời cho khóa họp đầu tiên của Thượng Hội đồng

Sáng kiến ​​này đáp lại chỉ dẫn của những người tham gia khóa họp đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục thông thường lần thứ XVI (từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023) mà, trong báo cáo tổng hợp, đã xác định nhu cầu “phát triển các phương tiện để đạt được nhiều hơn sự tham gia tích cực của các phó tế, linh mục và giám mục vào tiến trình hiệp hành trong năm tới. Một Giáo hội hiệp hành không thể hoạt động nếu không có tiếng nói, kinh nghiệm và sự đóng góp của họ”. Cuộc họp sẽ đòi hỏi sự tham gia tích cực của những người tham gia với các bàn chia sẻ các thực hành tốt, các hội thảo về các đề xuất mục vụ, đối thoại với các chuyên gia, các buổi cử hành phụng vụ.

Các tiêu chí tham dự

Số lượng người tham dự được xác định theo một tiêu chí tương tự như tiêu chí được sử dụng để bầu chọn các thành viên của Thượng Hội đồng. Đối với Giáo hội theo nghi lễ Latinh – tùy theo số lượng thành viên của mỗi Hội đồng Giám mục: một đại diện cho các Hội đồng Giám mục với không quá 25 thành viên; hai đại diện cho các Hội đồng Giám mục có từ 26 đến 50 thành viên; ba đại diện cho các Hội đồng Giám mục có từ 51 đến 100 thành viên; 4 đại diện dành cho các Hội đồng Giám mục có hơn 100 thành viên. Ngoài ra, phải có thêm một cha sở từ mỗi châu lục đại diện cho các giáo hạt không có Hội đồng Giám mục. Đối với các Giáo hội Công giáo Đông phương: một đại diện cho mỗi Thượng hội đồng Giám mục hoặc Hội đồng Giáo phẩm của các Giáo hội Công giáo Đông phương có không quá 25 thành viên; hai đại diện cho mỗi Thượng Hội đồng hoặc Hội đồng có từ 26 đến 50 thành viên; ba đại diện cho mỗi Thượng Hội đồng hoặc Hội đồng với hơn 50 thành viên.

Để lựa chọn các tham dự viên, các Hội đồng Giám mục và các Giáo hội Công giáo Đông phương được mời gọi xem xét, ở mức độ có thể, các tiêu chí sau: ưu tiên các mục tử có kinh nghiệm quan trọng trong viễn cảnh của một Giáo hội hiệp hành; thúc đẩy một sự đa dạng nào đó của các bối cảnh xuất xứ mục vụ (nông thôn, thành thị, bối cảnh văn hóa xã hội đặc thù, v.v.). Kết quả của cuộc gặp gỡ sẽ góp phần soạn thảo Tài liệu làm việc cho khóa họp thứ hai của Thượng hội đồng vào tháng 10 năm 2024.

Chuyển ngữ: Tý Linh
Theo nhật báo Vatican News (03.02.2024)
Nguồn: xuanbichvietnam.net (04.02.2024)