Bí Tích Thánh Thể và đời sống Ki-tô hữu

21/06/2019
Thiên Chúa sẽ thực hiện những lời hứa ấy như thế nào nhờ Đức Giêsu Kitô? Dân của Giao Ước Mới là Hội Thánh do Chúa Giê-su thiết lập (Mt ...

Ủy ban Phụng Tự giải thích quy định về Giảng lễ, Đặt tay và Rảy nước phép

13/06/2019
Một linh mục có được phép đưa những người làm chứng lên chia sẻ trong phần bài giảng của mình không?

Xem lại việc hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ

16/05/2019
Phụng vụ luôn có sự thay đổi, tiến hóa và phát triển cần thiết qua thời gian cho phù hợp với thời đại, với văn hóa, với sức sống của ...

Ủy Ban Thánh Nhạc: Hội thảo toàn quốc lần thứ 44

11/05/2019
“Nhìn lại việc hát Tung hô Tin Mừng và Ca tiến lễ” là đề tài được linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS trình bày trong buổi Hội thảo Thánh ...

Ban Phép lành Tòa Thánh trong Thánh lễ mở tay

15/01/2019
Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao ban hành ngày 05/11/1964 không còn hiệu lực, nghĩa là các linh mục mới thụ phong không còn ban Phép lành Tòa ...


Ngày 22 tháng Mười: Lễ Thánh Gioan Phaolô II

21/10/2018
Ngày 22 tháng Mười: Lễ Thánh Gioan Phaolô II

Ngày 11 tháng Mười: Lễ Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng

09/10/2018
Ngày 11 tháng 10: Lễ Thánh Gioan XXIII. Ủy ban Phụng tự thông báo bản văn Thánh lễ và Bài đọc trong cử hành lễ nhớ kính Thánh Gioan ...

Những nơi tử đạo và các chứng nhân cho niềm tin

16/08/2018
Tất cả 25 người đồng thanh kêu lên: “Không bao giờ chúng tôi đạp Thánh giá, dấu cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi thà chịu chết”.

Ðàng Thánh Giá theo chân các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

07/08/2018
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của chúng ta cũng đã không thoát khỏi cảnh bị đem ra tuyên án, chỉ vì đã tin vào Chúa và sống trọn đạo ...
LỊCH PHỤNG VỤ