Một vài nhận định về từ “giáo lý viên”

21/05/2022
Bài viết này không nhằm phân tích từ “giáo lý viên” dưới góc độ hình thái học, tức là cấu tạo từ. Trái lại, bài viết thảo luận cụm từ ...

Giáo Lý Kinh Thánh của Lễ Vọng Phục Sinh

14/04/2022
Thánh lễ vọng Phục Sinh là phụng vụ lớn nhất trong năm, đồng thời là đỉnh điểm vừa là điểm khởi hành cho toàn năm đã bắt đầu trước đó ...

Tầm quan trọng của Giáo lý trong đời sống Đức tin

28/03/2022
Việc sống đạo và giữ đạo tốt không thể thực hiện được nếu chúng ta không hiểu biết về Đạo. Người ta không thể yêu mến Chúa nếu như không ...

TGP Sài Gòn: Ban Giáo lý và Toàn bộ Giáo trình Giáo lý Hiệp Thông

02/10/2021
Ban Giáo Lý chúng con đã đưa toàn bộ giáo trình Giáo lý Hiệp Thông, gồm cả giáo trình dành cho giáo lý viên và cho học viên lên trang ...

Ngôn ngữ biểu trưng trong giáo lý: Sách giáo lý của cha Girolamo Maiorica và sáng kiến hội nhập văn hoá

04/07/2021
Bài viết đi sâu vào tác phẩm Thiên Chúa Thánh Giáo Khải Mông để tìm hiểu các phương cách thích ứng và hội nhập văn hoá của ngài trong khi ...

Mục vụ giáo lý cho những người có hoàn cảnh đặc biệt tại giáo xứ

14/06/2021
Trước hết, xin trình bày về khái niệm “người có hoàn cảnh đặc biệt”; kế đến là nhu cầu “bình thường hóa và hòa nhập xã hội” của họ; cuối ...

Tông thư thiết lập thừa tác vụ Giáo lý viên – “Antiquum Ministerium - Thừa tác vụ cổ kính”

21/05/2021
Tông thư dưới dạng tự sắc của Đức thánh cha Phanxicô “Antiquum Ministerium - Thừa tác vụ cổ kính” thiết lập thừa tác vụ Giáo lý viên

Kiến tạo không gian thánh: Bài học từ Sách Giáo lý “Phép Giảng Tám Ngày” của Cha Đắc Lộ

07/04/2021
Bài nghiên cứu này sẽ rút tỉa một vài bài học từ cuốn “Phép Giảng Tám Ngày” của Cha Đắc Lộ để áp dụng cho việc giảng dạy giáo lý ...

Giáo lý viên, bạn là ai?

06/08/2020
GLV cần hoàn thiện chính mình, cần học hỏi Kinh Thánh và giáo lý. Chúng ta chỉ có thể cho người khác cái chúng ta có. Cần có hiểu biết ...

Ban Mục vụ Giáo lý TGP Sài Gòn: Giới thiệu bộ sách Giáo lý Hiệp thông 2020

30/07/2020
Ban Giáo Lý Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM biên soạn bộ Giáo lý Hiệp Thông, nhằm hỗ trợ quý cha và quý Anh Chị trong công cuộc giáo ...
LỊCH PHỤNG VỤ