Giáo phận Đà Nẵng: Hội thảo chuyên đề “Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu”

26/11/2020
Một biến cố đặc biệt mang tính “học thuật” chứ không phải là một cử hành phụng tự trong Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu: đó là cuộc hội thảo ...

Vài loại tội phạm chống lại nhà chức trách Giáo Hội và tự do Giáo Hội

22/11/2020
Những năm gần đây Giáo Hội tại Việt Nam nổi lên một số trường hợp, cả giáo dân và giáo sĩ, chống lại nhà chức trách Giáo Hội và tự ...

Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ

20/11/2020
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta tìm hiểu về thực hành trừ quỷ hay trừ tà dưới nhãn quan và theo quy định của Giáo Hội.

Những hành động khác thường của ma quỷ

18/11/2020
Theo nhà trừ quỷ LM Francesco Bamonte, “nói đến những hành động đặc biệt khác thường của quỷ là ám chỉ đến những tác động cụ thể của nó đến ...

Sự cám dỗ: Những cách thức tấn công thường dùng của ma quỷ đối với chúng ta

16/11/2020
Cám dỗ là phương thức hoạt động thường dùng của ma quỷ (x. 1Ga 3,8-10). Satan là tên cám dỗ (1Tx 3,5), và như cách nó đã gây ra Sự ...

Fides, Ratio, Scientia: Cuộc tranh luận về tiến hóa

11/11/2020
Đức hồng y Christoph Schönborn đã thuyết trình về chủ đề “Fides, Ratio, Scientia: Cuộc tranh luận về tiến hóa”. Tác giả đã không chỉ nói đến Fides và Scientia, ...

Phát triển hay băng hoại?

29/09/2020
Có thể có những thay đổi tận gốc (paradigm shift) trong việc giải thích kho tàng đức tin không?

Biện phân đức tin trong một nền văn hóa hậu Kitô giáo

30/08/2020
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở rằng đối thoại trên bình diện toàn cầu có thể xảy ra nếu tuân thủ ba nhiệm vụ cơ bản: tôn trọng bản sắc ...

Làm chứng gian: Vạch trần lịch sử chống Công giáo trong nhiều thế kỷ

20/08/2020
Giáo Hội không phải là kẻ thù của khoa học, trái lại chính đức tin Kitô giáo đã là bệ phóng cho sự phát triển khoa học, nhờ đó người ...

Tôn giáo và Đức tin

12/07/2020
đức tin là mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa, là kinh nghiệm về Thiên Chúa một cách riêng tư của người tin. Đức tin ấy được mặc khải ...
LỊCH PHỤNG VỤ