Đức Giê-su Ki-tô – Đường sáng tạo

03/09/2022
Ba điểm căn bản liên quan đến chương trình sáng tạo của Thiên Chúa theo nội dung đức tin Ki-tô Giáo: (1) Thiên Chúa không cần bất cứ thứ gì ...

Chiêm ngắm Ba Ngôi để xây dựng một Hội thánh hiệp thông

24/08/2022
Ba Ngôi là nguồn gốc, nền tảng và là khuôn mẫu của Hội Thánh hiệp thông. Hội Thánh được quy tụ bởi Ba Ngôi. Việc chiêm ngắm Ba Ngôi giúp ...

Phôi từ ba cha mẹ hay hiến tặng ty lạp thể: Một nhận định trên phương diện Y Khoa và Luân Lý Công Giáo

23/08/2022
Một số bài báo nói đến kỹ thuật tạo “Phôi từ ba cha mẹ” hay “hiến tặng ty lạp thể”, như một thành tựu đáng kể của khoa học đầu ...

Đức Giê-su Ki-tô – Đường khôn ngoan

02/08/2022
Đối với dân Do-thái, ba nhóm người sau đây được xem là khôn ngoan đặc biệt: (1) các tư tế, (2) các hiền nhân và (3) các ngôn sứ. Theo ...

Stephen Hawking – Một đời say mê khoa học

22/07/2022
“Thế giới trong trăm năm qua đã biến đổi cơ bản hơn bất cứ thế kỷ nào khác trước đó. Không phải do những học thuyết chính trị hay kinh ...

Thiên Chúa và khoa học

10/07/2022
Cuốn sách của M.-Y. Bolloré và O. Bonnassies, Thiên Chúa, Khoa học, Bằng chứng, xuất bản vào mùa thu năm 2021, đã kích hoạt lại cuộc tranh luận về mối ...

Đức Giê-su Ki-tô – Đường trong Chúa Thánh Thần

03/07/2022
Hình ảnh hay biểu tượng đóng vai trò rất quan trọng trong xã hội loài người bởi vì nhờ đó con người có thể cảm nghiệm được các thực tại ...

Các Thánh trong Cựu Ước và Tân Ước

27/06/2022
Hỏi: Tại sao trong Cựu Ước không có các vị Thánh như thời Tân Ước? Trả lời: Trong Cựu Ước vẫn có các Thánh chứ nhỉ. Chẳng hạn, chúng ta vẫn ...

Chủ nghĩa vô thần và Chính Thống giáo tại nước Nga hiện đại

23/06/2022
Trong bài nói chuyện này, tôi đề nghị phác họa lịch sử chủ nghĩa vô thần ở Nga trong một trăm năm qua. Trước hết, tôi sẽ xem xét loại ...

Vững một niềm tin - vẫn một tình thương

21/06/2022
Xuất phát từ Lời Chúa dạy, Vững một niềm tin, vẫn một tình thương... ghi lại chút suy tư sống đức tin, những tâm tình sống đạo giữa đại dịch ...
LỊCH PHỤNG VỤ