Đối thoại liên tôn từ những góc nhìn khác nhau

12/11/2021
Khi bàn về đối thoại liên tôn, cùng với những thông tin, sự kiện, suy nghĩ từ góc nhìn của người công giáo, cũng cần và cũng nên lắng nghe ...

Hợp tác để loan báo Tin Mừng

27/10/2021
Chủ đề muốn khai triển ở đây là hợp tác để loan báo Tin Mừng, vì thế trước hết nên đọc lại sách Công Vụ Các Tông Đồ để xem ...

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

22/10/2021
Ghi khắc công ơn của Đức cha Pierre Lambert de la Motte và Đức cha François Pallu, Giáo hội Việt Nam luôn ao ước sớm thấy các ngài được vinh ...

Loan báo Tin Mừng tại Châu Á trong thiên niên kỷ III: Những thách thức cho Châu Lục và cho Thế Giới

07/10/2021
Hội Thánh và mọi phần tử của Hội Thánh mang bản chất ‘truyền giáo’ do sứ mạng Thiên Chúa trao. Sứ mạng không thay đổi của Hội Thánh cũng phải ...

Học hỏi Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày Thế Giới Truyền Giáo 2021

06/10/2021
Tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô lại chọn chủ đề này cho ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2021? Đứng trước những thách đố của thời đại này, cách riêng là ...

Tóm tắt và thảo luận Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2021

03/10/2021
Đâu là ý nghĩa của chủ đề cho ngày thế giới truyền giáo năm nay “Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã thấy và đã ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2021

02/10/2021
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2021: “Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” ...

Sứ vụ truyền giáo tại Tây Nguyên

03/09/2021
“Cuốn phim lướt qua một thời truyền bá Tin Mừng yêu thương trên mảnh đất Tây Nguyên. Các vị Thừa Sai Paris giữ vai trò chính yếu. Có một vài ...

Một lượng định về tái truyền giảng Tin Mừng

02/09/2021
Suy cho cùng ở bối cảnh Việt nam chúng ta chưa hẳn đã chìm trong tình trạng mất dần Niềm tin Kitô giáo đến độ cần phải nỗ lực ngay ...

Giới thiệu các Hội Giáo hoàng Truyền giáo

25/08/2021
Đức Tổng Giám mục Giampietro Dal Toso đã trình bày lịch sử, nguyên lý thần học, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, ...
LỊCH PHỤNG VỤ