Video La Vang 2019 – Rước Kiệu và Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời

15/08/2019


Lúc 05g00 ngày 15.8.2019, cuộc rước kiệu và thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2019 tại Linh địa Đức Mẹ La Vang đã được diễn ra. Sau đây là Video về diễn biến buổi lễ.Ban Truyền Thông TGP Huế

LỊCH PHỤNG VỤ