Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2018

18/10/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2018

Nội dung

  -  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường niên năm B

  -  7 vị Chân phước được tuyên phong Hiển thánh

  -  Thượng Hội đồng Giám mục: Các nghị phụ bàn về phụ nữ, di dân, 'những nười vô danh'

  -  Thượng Hội đồng Giám mục: Người trẻ phải làm cho Giáo hội thức tỉnh!

          

LỊCH PHỤNG VỤ