Trực tiếp Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung lúc 06g00 ngày 14.09.2023

13/09/2023


TRỰC TIẾP THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ GIÁM MỤC PHÊRÔ TRẦN THANH CHUNG

Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung được cử hành lúc 06g00 ngày 14.09.2023 tại tại Nhà thờ chính tòa Kon Tum.

Nguồn: Kênh YouTube Giáo Phận Kon Tum

LỊCH PHỤNG VỤ