Truyền hình trực tiếp Công nghị phong hồng y lúc 15g00 thứ Bảy 30.09.2023

30/09/2023


TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP CÔNG NGHỊ PHONG HỒNG Y
LÚC 15G00 THỨ BẢY 30.09.2023

Vatican News (29.08.2023)Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp Thánh Lễ phong hồng y cho 21 vị được Đức Thánh Cha công bố danh sách vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 9/7.

Công nghị phong hồng y sẽ diễn ra tại Quảng trường thánh Phêrô, thứ Bảy ngày 30/09/2023.

Múi giờ:

- Roma: 10:00

- Việt Nam: 15:00


(Cập nhật lúc 06:15 ngày 30.09.2023)

Nguồn: vaticannews.va/vi

LỊCH PHỤNG VỤ