Thư phân ưu của Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với giáo phận Đà Nẵng

09/07/2013

Thư phân ưu của Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với giáo phận Đà Nẵng""
LỊCH PHỤNG VỤ