Thư mời đăng ký tham dự Đại Hội Thánh Thể Quốc tế 2016 tại Cebu, Philippines

01/08/2015

Thư mời đăng ký tham dự  Đại Hội Thánh Thể Quốc tế 2016 tại Cebu, Philippines

""

""
LỊCH PHỤNG VỤ