Thư chúc mừng giáo phận Vinh và Tân giám mục Phụ tá giáo phận Vinh

17/06/2013

Thư chúc mừng giáo phận Vinh và Tân giám mục Phụ tá giáo phận Vinh


""

""
LỊCH PHỤNG VỤ