Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Đà Lạt

17/09/2019


Truyền Thông Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thực hiên

LỊCH PHỤNG VỤ