HỎI ĐÁP PHỤNG VỤ:
ĐÊM VỌNG PHỤC SINH

Ủy ban Phụng tự - Hội đồng Giám mục Việt Nam
và Truyền thông Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

WHĐ (06.4.2023) - Chương trình Tọa đàm chuyên đề "Hỏi đáp phụng vụ" do Ủy ban Phụng tự - Hội đồng Giám mục Việt Nam và Truyền thông Giáo xứ Đaminh Ba Chuông thực hiện. Chương trình đầu tiên nói về phụng vụ Đêm Vọng Phục Sinh do Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiển, O.P. - Đặc trách Phụng vụ Dòng Đaminh - trình bày.