Giới thiệu website giáo phận Phát Diệm

03/01/2012

Giới thiệu website giáo phận Phát Diệm


Giới thiệu website giáo phận Phát Diệm

""

Phát Diệm, ngày 01 tháng 01 năm 2012

Trọng kính quý Đức Cha,

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và quý anh chị em,

Ý thức được vai trò tích cực của truyền thông Công Giáo, được Đức Giám mục giáo phận và các thành phần dân Chúa khích lệ, Ban Truyền Thông giáo phận Phát Diệm cố gắng xây dựng cổng thông tin cho giáo phận dưới hình thức website. Nhờ sự giúp sức của nhiều người, đến nay website đã hình thành ở mức độ khiêm tốn cả về hình thức lẫn nội dung.

Được Đức Giám mục giáo phận chấp thuận, chúng con – Ban Truyền thông giáo phận Phát Diệm – hân hoan kính giới thiệu với quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em địa chỉ website giáo phận Phát Diệm: phatdiem.org

Chúng con hoan hỉ đón nhận các ý kiến đóng góp, tin tức, bài viết, tác phẩm…, để xây dựng website ngày càng hoàn thiện về hình thức, phong phú về nội dung.

Nhân ngày đầu năm dương lịch 2012, chúng con kính chúc quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em Năm Mới tràn đầy phúc lộc và tình yêu của Chúa.
Thay mặt Ban Truyền thông giáo phận Phát Diệm
Lm. Phaolô Nguyễn Xuân An
LỊCH PHỤNG VỤ